Aja­tuk­sia pölynhallinnasta.

6 tapaa epä­on­nis­tua raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa

6 tapaa epä­on­nis­tua raken­nus­työ­maan pölynhallinnassa

Hyvät aikeet eivät aina muu­tu hyväk­si pölyn­hal­lin­nak­si. Mik­si näin käy? Useil­la työ­mail­la pölyn­hal­lin­ta koe­taan tär­keäk­si, sekä työ­ter­vey­den että raken­ta­mi­sen laa­dun kan­nal­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta vain Ström­sös­sä pölyn­hal­lin­ta aina onnis­tuu. Lue täs­tä 6 syy­tä epäonnistumiseen.

Hyvää sisäil­maa uuteen Irja­lan kouluun

Hyvää sisäil­maa uuteen Irja­lan kouluun

Irja­lan kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa Tam­pe­reel­la Har­te­la raken­taa P1-puh­­taus­­luo­­kan mukai­ses­ti, tavoit­tee­na hyvä sisäil­ma. Osa­na pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sua työ­maal­le valit­tiin kak­si CAMU-koh­­de­­pois­­to­­lai­­tet­­ta vis­pi­lä­se­koi­tus­ten pölyn­hal­lin­taan. Lue lisää ja kat­so video.