Eri työmenetelmät vaativat erilaisen kohdepoiston rakennustyömaalla

Consair CAMU D2 vispiläsekoituksen pölynhallinnassa

Rakennustyömaalla pölisee aina. Sitä on vaikea välttää, mutta menetelmiä sotkujen vähentämiseen on olemassa. Työmenetelmillä ja työkaluilla, sekä vähän pölyä tuottavilla materiaaleilla on merkityksensä työmaan puhtaana pitämisessä. Kohdepoisto on yksi näistä keinoista, joilla pyritään siihen, että pöly ja muu sotku torjutaan heti kättelyssä, eikä siivota jälkeenpäin.

Lataa ilmainen Kohdepoisto rakennustyömaan pölynhallinnassa e-kirja.

Kohdepoistossa on kyse siitä, että materiaalin työstössä syntyvä pöly otetaan talteen suoraan pölynlähteestä. Yksi ja sama kohdepoistolaite ei kuitenkaan ole kaikkeen materiaaliin ja työhön sopiva ratkaisu, vaan kullekin työmenetelmälle valitaan siihen parhaiten soveltuva kohdepoistolaite. 

Oikea kohdepoistolaitetyyppi kuhunkin työhön

Oikea laitetyyppi valitaan pölyä synnyttävän työstöprosessin, kuten esimerkiksi piikkauksen, porauksen, kuiva-aineiden sekoituksen tai hiontatyön, perusteella. Kohdepoistolaitteet jaetaan tekniikaltaan korkeapaineisiin ja matalapaineisiin. 

Se, kuinka suurelta alueelta ja etäisyydeltä kohdepoiston täytyy puhdistaa ilmaa, vaikuttaa laitteen valintaan. Jos kohdepoiston imu voidaan kohdistaa millimetrien tai senttimetrien päähän pölynlähteestä ja haluat kaiken irtoavan materiaalin talteen, tarvitset korkeapaineisen kohdepoistolaitteen, eli imurin. Jos taas pöly syntyy laajemmalla alueella tai otat kiinni ilmassa leijuvaa pölyä, tarvitset matalapaineisen kohdepoistolaitteen, joka liikuttaa suuria ilmamääriä.

Matalapainetekniikkaan perustuvat kohdepoistolaitteet ovat melko uusia markkinoilla. Onneksi kuitenkin on jo olemassa ratkaisuja, kuten CAMU-kohdepoistolaite, jolla saadaan pöly talteen kuiva-aineiden sekoitustyössä.

Korkeapaineinen imuri imee läheltä kaiken

korkeapaineisessa kohdepoistossa voimakas imu tarttuu raskaaseen pölyyn

Korkeapaineisten laitteiden, kuten pölynimurin, tuottama voimakas imu voi tarttua raskaaseen pölyyn, kuten esimerkiksi hiekanjyvän kokoiseen tai sitä suurempaan ainekseen, kun imurin suulake viedään aivan pölynlähteen viereen.

Tämän takia imuri soveltuu erinomaisesti sahaus-, poraus-, piikkaus- ja hiontapölyn talteenottoon. Näihin laitteisiin on mahdollista hankkia työkalukohtaisia imuriin kytkettäviä suulakkeita, jotka kohdistavat imun juuri oikeaan kohtaan, terän viereen. Kuiva-aineiden sekoituspölyn talteenottamisessa imuri on taas huono, sillä lähellä pölynlähdettä imuri imee sisäänsä kaiken, myös laastijauheen.

Vaikka imurit imevät tehokkaasti, ne liikuttavat kuitenkin kohtuullisen pienen määrän ilmaa. Siksi riittävän suuren ilmavirran synnyttäminen avoimeen tilaan pölyn imemiseksi kauempaa pölynlähteestä on imurilla melko tehotonta. Eli ei kannata heilua pölynimurin suulake kädessä ympäri työmaata puhdistamassa ilmassa leijuvaa pölyä. Ei onnistu.

Matalapaineinen kohdepoisto tarttuu pölyyn tehokkaasti jopa 50 cm etäisyydeltä

Matalapaineinen laite, kuten alipaineistaja, liikuttaa suuren määrän ilmaa. Jos laitetta käytetään kohdepoistoon, on sen lisäksi kyettävä tuottamaan riittävän suuri ilmavirran nopeus pölynlähteeseen, muuten se ei vie pölyä suodattimiin. Matalapaineisella menetelmällä kevyet pölyhiukkaset saadaan tehokkaasti kiinni suoraan ilmasta jopa 50 cm päästä pölynlähteestä.

Consair CAMU D2 kohdepoistolaiteKohdepoistolaitteiden kyky ohjata ilmavirtaa ovat ratkaisevia pölyn kiinni saamiseksi. Siksi myös matalapaineella tehtävässä kohdepoistossa pölynlähde rajataan sopivan kokoiselle alueelle, esimerkiksi ilmanohjaimilla – CAMUn tapauksessa ovilla – josta kohdepoisto voi poistaa pölyn.

Matalapaineisen laitteen tuottama imuilmavirran nopeus on pienempi kuin korkeapaineisen. Lisäksi vastapaineenkesto on pienempi, jonka takia matalapaineinen laite soveltuu huonosti raskaan pölyn keräämiseen tai vaikka pölyn imuroimiseen lattialta. Tämän takia se kuitenkin soveltuu erinomaisesti jauhemaisten pölyävien materiaalien käsittelyyn, sillä talteen halutaan vain ilmaan leviävät pölyhiukkaset, eikä ämpäriin kaadettavaa laastijauhetta.

Kannattaa siis valita kohdepoistomenetelmä työstettävän materiaalin mukaan, sillä yksi menetelmä ei sovellu kaikkiin työtehtäviin. Oikeiden laitteiden valinnalla, ja hyvin suunnitellulla ja toteutetulla prosessilla homma toimii.

Lataa e-kirja kohdepoistosta ja osaat valita oikean laitteen kuhunkin työhön

Lataa e-kirja Kohdepoisto rakennustyömaan pölynhallinnassa ja syvenny kohdepoiston tekniikkaan. Kerromme, miten toteutimme CAMU D2 -kohdepoistolaitteessa optimaalisena pysyvän ilmavirran ja pitkäkestoiset suodattimet, joiden suodatinluokat on optimoitu kuiva-aineiden kohdepoistoon.

Tutustu CAMU D2-kohdepoistolaitteeseen.

 

Scroll to Top