Aja­tuk­sia pölynhallinnasta.

Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Kyl­lä. Pölyn­hal­lin­ta on pro­ses­si. Se ei ole vain valin­nai­nen mää­rä toi­men­pi­tei­tä, lait­tei­ta tai hyväk­si havait­tu­ja työ­ta­po­ja. Pro­ses­sis­sa kysy­mys on sar­jas­ta toi­men­pi­tei­tä, jot­ka tuot­ta­vat mää­ri­tel­lyn lop­pu­tu­lok­sen, ja se on tois­tet­ta­vis­sa samanlaisena…

Pölyt­tö­myys vaa­tii asen­ne­muu­tos­ta rakennustyömailla

Pölyt­tö­myys vaa­tii asen­ne­muu­tos­ta rakennustyömailla

Pölyn­hal­lin­nas­ta puhu­taan pal­jon, mut­ta todel­li­suus työ­maal­la on usein kaik­kea muu­ta kuin pöly­tön­tä. Välin­pi­tä­mät­tö­myys on pahin ongel­ma Yksi­kin välin­pi­tä­mä­tön työn­te­ki­jä, joka pöläyt­tää laas­ti­pö­lyt ilmaan käyt­tä­mät­tä suo­ja­lait­tei­ta ja…