Ely-projektin tiedoitussivu

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Consair Oy:lle hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen, “Digitalisoitu ja automatisoitu työympäristö”, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta hankeajalle 18.03.2021 – 31.12.2023.

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Ely-projektin tiedoitussivu Read More »

Tiedote Avi:n ohjeistuksesta 30.1.2024

Aluehallintovirasto on antanut 30.1.2024 uuden ohjeistuksen, joka koskee työmailla käytettävän kohdepoistoimurin luokitusta. Ohjeistuksen mukaan:

Työsuojeluviranomainen edellyttää jatkossa, että kvartsipölylle altistavassa työssä käytetään H-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa, joka on tarkoitettu syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn.

Jos työpaikalla käytetään luokittelematonta kohdepoistoimuria, täytyy työnantajan varmistaa kohdepoistoimurin valmistajalta tai maahantuojalta, että kyseistä laitetta voidaan käyttää säädösten mukaisesti kvartsipitoisen pölyn torjunnassa.
Ylitarkastaja Mikko Koivisto

Consair CAMU D2 on TTL:n testaama, ja testin mukaan sillä päästään raja-arvoihin. Siksi myös AVI hyväksyy laitteen käytön työmailla jatkossa.

Olethan huomannut, että valikoimistamme löytyvät lisäksi Renluftin pussittavat H-luokan pölynimurit, jotka täyttävät myös kaikki viranomaisvaatimukset. Ne ovat loistava lisä Consair CAMU D2:n rinnalle kvartsipölyn torjuntaan työmaalla.

Tiedote Avi:n ohjeistuksesta 30.1.2024 Read More »

AVI:n ohje rakennuspölyn torjuntaan tekee kohdepoistosta pakollista

AVIn tarkennettu ohje tekee kohdepoistosta pakollista consair

Rakennustyössä syntyvälle kvartsipölylle on asetettu raja-arvo asetuksessa syöpävaaran torjunnasta ja Aluehallintovirasto AVI päivitti 30.7.2020 jo aikaisemmin toukokuussa julkaisemaansa ohjetta kvartsipölyn torjunnasta rakennustyömailla. Ja se tarkennus tekee kohdepoistosta pakollista pölyävää työtä tehdessä!

AVI:n ohje rakennuspölyn torjuntaan tekee kohdepoistosta pakollista Read More »

Raja-arvot syöpävaaran torjunta -asetuksen noudattamisessa

uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaan

Me Consairilla suhtaudumme syöpäriskin torjuntaan äärimmäisen vakavasti. Haluamme auttaa rakentajia ymmärtämään, mistä uudessa syöpävaarallisille aineille tapahtuvaan altistumiseen liittyvässä lainsäädännössä on kyse. Lue tästä tekemämme yhteenveto AVI:n antamasta lisävalaistuksesta asetuksen noudattamisen suhteen. 

Raja-arvot syöpävaaran torjunta -asetuksen noudattamisessa Read More »

Työturvalli­suudesta huoleh­timinen on työtyyty­väisyys­kysymys Kuoman työmaalla

Turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä työskenteleminen on mielekästä ja tuottavaa. Työhyvinvoinnilla on vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn ja taloudelliseen tulokseen sekä houkuttelevuuteen työnantajana. Investoinnit työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin, jopa moninkertaisina. Tutustuimme asiakkaamme, Rakennusliike Kuoma Oy:n tapaan vaalia työntekijöidensä työterveyttä hyvän pölynhallinnan avulla.

Työturvalli­suudesta huoleh­timinen on työtyyty­väisyys­kysymys Kuoman työmaalla Read More »

Korona­virus – näin toimit rakennus­työmaalla

Koronavirus - näin toimit rakennustyömaalla

Tuskin kukaan osasi ennustaa, millaiseen kaaokseen maailma suistui, kun koronavirus lähti leviämään, kehittyi pandemiaksi ja Suomessakin poikkeustilaksi. Ne työntekijät, jotka voivat siirtyä etätöihin, tekevät niin, mutta rakennuksia ei etänä rakenneta. On mentävä paikan päälle muuraamaan, asentamaan, maalaamaan ja siivoamaan. Mutta vain niiden työntekijöiden, jotka ovat terveitä, eivätkä ole mahdollisesti altistuneet koronalle mm. ulkomaan matkalla tai lähipiirissä.

Korona­virus – näin toimit rakennus­työmaalla Read More »

AVI:lta lisätietoa syöpävaaran torjuminen työssä -asetuksen noudattamiseen

Conceptual image of green tree shaped like human lungsSyöpävaaran torjuminen työpaikoilla -asetuksen noudattamiseen tuli helmikuussa lisävaloa, kun AVI eli Aluehallintovirasto julkaisi valtakunnallisen ohjeistuksen. Ohjeistusta on nyt suunnattu myös suoraan rakennusalalle.

AVI:lta lisätietoa syöpävaaran torjuminen työssä -asetuksen noudattamiseen Read More »

Tahtituotannon onnistuminen edellyttää hyvää pölynhallintaa

Tahtituotanto ja pölynhallinta lean-rakentamisessa

Tahtituotanto on ollut esimerkiksi Rakennuslehdessä paljon esillä vuonna 2019. Siitä odotetaan merkittäviä hyötyjä läpimenoaikojen parantamisessa. Rakennuslehden mukaan pilottikohteissa on saatu jopa 30–50 prosenttia pois sisävalmistustöiden läpimenoajoista. Sen kummemmin laskinta esiin ottamatta tajuaa, että kyse on merkittävästä kustannussäästöstä. Säästöjä ei kuitenkaan synny, mikäli valloilleen päässyt pöly aiheuttaa tahtirikkoja.

Tahtituotannon onnistuminen edellyttää hyvää pölynhallintaa Read More »

Miten työhön liittyvän syöpävaaran torjunta -asetusta pitäisi noudattaa?

Syöpäasetus-kuva

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden 2020 alkaessa. Se on täysin selvää. Lue lisää teemasivultamme. Sen jälkeen alkoikin melkoinen sekaannus ja epätietoisuus siitä, miten asetusta rakennusalalla käytännössä pitää noudattaa.

Mitä laitteita tarvitaan? Miten riskiarviot tehdään? Milloin ja ketkä ilmoitetaan ASA-rekisteriin. Kuinka paljon altistusta on liikaa? Kuka ohjeistaa ja koska?

Miten työhön liittyvän syöpävaaran torjunta -asetusta pitäisi noudattaa? Read More »

Scroll to Top