Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Consair Oy:lle hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen, “Digitalisoitu ja automatisoitu työympäristö”, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta hankeajalle 18.03.2021 – 31.12.2023.

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Scroll to Top