Uncategorized

Ely-projektin tiedoitussivu

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Consair Oy:lle hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen, “Digitalisoitu ja automatisoitu työympäristö”, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta hankeajalle 18.03.2021 – 31.12.2023.

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Ely-projektin tiedoitussivu Read More »

Tiedote Avi:n ohjeistuksesta 30.1.2024

Aluehallintovirasto on antanut 30.1.2024 uuden ohjeistuksen, joka koskee työmailla käytettävän kohdepoistoimurin luokitusta. Ohjeistuksen mukaan:

Työsuojeluviranomainen edellyttää jatkossa, että kvartsipölylle altistavassa työssä käytetään H-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa, joka on tarkoitettu syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn.

Jos työpaikalla käytetään luokittelematonta kohdepoistoimuria, täytyy työnantajan varmistaa kohdepoistoimurin valmistajalta tai maahantuojalta, että kyseistä laitetta voidaan käyttää säädösten mukaisesti kvartsipitoisen pölyn torjunnassa.
Ylitarkastaja Mikko Koivisto

Consair CAMU D2 on TTL:n testaama, ja testin mukaan sillä päästään raja-arvoihin. Siksi myös AVI hyväksyy laitteen käytön työmailla jatkossa.

Olethan huomannut, että valikoimistamme löytyvät lisäksi Renluftin pussittavat H-luokan pölynimurit, jotka täyttävät myös kaikki viranomaisvaatimukset. Ne ovat loistava lisä Consair CAMU D2:n rinnalle kvartsipölyn torjuntaan työmaalla.

Tiedote Avi:n ohjeistuksesta 30.1.2024 Read More »

Scroll to Top