Osta tai vuokraa.

Näin se toi­mii. Hel­pos­ti ja vaivattomasti.

1. Ota yhteyttä.

Ker­ro meil­le pölyn­hal­lin­nan haas­tee­si, me autam­me sinua.

2. Saat tarjouksen.

Työ­maan tilan­teen poh­jal­ta teem­me sinul­le tar­jouk­sen tar­vit­se­mas­ta­si kalustosta.

3. Toi­mi­tus työmaalle.

Ennen klo 10 teh­dyt tilauk­set lähe­täm­me saman päi­vän aika­na. Voit myös nou­taa tuot­teet varas­tol­tam­me sopi­muk­sen mukaan.

Ota yhteyt­tä.

Soi­ta suo­raan myyntitiimillemme!

044 2437 409

Kokei­le CAMU:a tyytyväisyystakuulla!

Tuot­teem­me ovat niin hyviä, että annam­me niil­le 100% tyytyväisyystakuun. 

Etkö ole var­ma han­kin­nas­ta? Eipä hätää. Voit kokeil­la CAMU:a yhden vii­kon. Jos sen jäl­keen toteat, ettei lai­te sovel­lu työ­maal­le­si, haem­me sen pois. Kokei­lus­ta ei aiheu­du sinul­le mitään kus­tan­nuk­sia. Ota yhteyt­tä myyn­ti­tii­miim­me, tai jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö alla ole­val­la lomakkeella.

Tyy­ty­väi­syys­ta­kuu kos­kee sekä vuo­kraa­mis­ta että ostamista.

…tai jätä yhteystietosi.