Koh­de­pois­to­lait­teet ja rakennusimurit

Con­sair CAMU D2

Teho­kas, äly­käs ja inno­va­tii­vi­nen koh­de­pois­to­lai­te kui­va-aine­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan. CAMU siir­tyy vai­vat­to­mas­ti työ­pis­tees­tä toi­seen eikä kai­paa jat­ku­vaa huoltoa!

Ren­Luft G12s

Teho 1700 W

Mark­ki­noi­den tehok­kain yksi­moot­to­ri­nen imu­ri. Sii­vous ei kos­kaan ole ollut näin helppoa.

 

Ren­Luft G22

Teho 2400 W (2 x 1200 W)

2‑moottorinen voi­man­pe­sä vaa­ti­vam­piin hommiin.

Ren­Luft G22s

Teho 3400 W (2 x 1700W)

Mark­ki­noi­den tehok­kain 2‑moottorinen imu­ri. Voi­ko imu­te­hoa olla jopa liikaa?

Suo­dat­ti­met

Esi­suo­da­tin – Con­sair CAMU D2

Paten­toi­tu suo­ma­lai­nen inno­vaa­tio: suo­da­tin ja pöly­säi­liö samas­sa pake­tis­sa. Erit­täin pit­kä vaih­to­vä­li ja pöly­tön suo­dat­ti­men vaihto.

Pää­suo­da­tin – Con­sair CAMU D2

Laa­ja­pin­ta-alai­nen kom­pak­ti­suo­da­tin, opti­moi­tua suo­da­tus­te­hoa kohdepoistoon.

Esi­suo­da­tin – Ren­Luft G12s

Kar­tio­esi­suo­da­tin G12s imuriin.

Esi­suo­da­tin – Ren­Luft G22/​G22s

Kar­tio­esi­suo­da­tin kak­si­moot­to­ri­siin G22/​G22s imureihin.

Pää­suo­da­tin – RenLuft

Hepa H13 ‑suo­da­tin Ren­Luft ‑imu­rei­hin.