Con­sair CAMU ‑koh­de­pois­to­lait­teet

CAMU on koh­de­pois­to­lai­te kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan. Pidät keuh­kot ja työ­maan puh­taa­na kun käy­tät CAMUa laas­tin, tasoit­tei­den, beto­nin ja semen­tin sekoi­tuk­ses­sa. Voit teh­dä sekoi­tuk­set lähel­lä työ­pis­tet­tä ja sääs­tyt pai­na­vien ämpä­rei­den kan­ta­mi­sel­ta, sil­lä CAMU siir­tyy käte­väs­ti pyö­rien­sä avul­la pai­kas­ta toi­seen.

Uusi Con­sair CAMU D2 

Kevyt ja ket­te­rä lai­te on pölyn­tal­teen­ot­to­ka­pa­si­tee­til­taan yli­voi­mai­nen, suo­dat­ti­men vaih­to on erit­täin nope­aa ja siis­tiä.
Tutus­tu uuteen CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.

Con­sair CAMU 1200 

CAMU 1200 on edel­leen vuo­krat­ta­vis­sa ja myym­me lait­tei­ta myös. Muis­ta ostaa suo­dat­ti­mia! 
Tutus­tu Con­sair CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.