Rakennuttaja, pölyntorjuntaa ohjataan ylhäältä päin!

Kuivaketju10 ja pöly

Vuoden alussa voimaan astuneen Syöpävaaran torjunta-asetuksen (Vna 1267/2019) myötä rakennusalalle syntyi lisää vastuita ja velvollisuuksia, jotka koskevat enemmän tai vähemmän kaikkia rakennusalalla toimijoita. Pölyntorjunta ei sinänsä ole uusi asia, mutta nyt siitä tuli pakollista kaikissa rakennushankkeissa.

Rakennuttajalla on nyt velvollisuus vaatia

Uusi asetus ja viranomaisen ohjeistus jakaa entistä selvemmin vastuut ja velvoitteet eri rakentajaosapuolien välille. Tässä jaossa myös rakennuttajalla on entistä suurempi ja erittäin tärkeä vastuunkantorooli teettäessään rakennushankkeita. Tätä olikin jo odotettu. Nyt rakennuttajalla on velvollisuus vaatia ja ohjeistaa pölyntorjuntaa!

Rakennuttaja voi vaikuttaa

Ennen asetuksen voimaantuloa, pölyntorjunta oli rakennusalalla kuin kuuma peruna, josta kukaan ei oikein halunnut ottaa vastuuta. Kvartsipölyntorjunta käsiteltiin rakennushankkeissa tavanomaisena vaarana, jota ei välttämättä sisällytetty edes työturvallisuusasiakirjoihin. Pääurakoitsijat ja aliurakoitsijat hoitivat pölyntorjunnan parhaaksi katsomallaan tavalla, joka useimmiten jäi tehostetun loppusiivouksen varaan.

Eniten harmaita hiuksia pölyntorjunnassa aiheutti vastuunjako ja kustannusten jako, ja varsin usein toteutuksessa mentiinkin sieltä, missä aita oli matalin. Rakennuttajille pääurakoitsijat perustelivat tätä vähemmällä byrokratialla ja kustannussäästöillä, joka valitettavasti näkyi rakennuksen käyttäjälle pölyisessä lopputuloksessa.

Ennen asetuksen voimaantuloakin oli toki myös hyviä ja esimerkillisiä hankkeita, joissa pölyntorjunta otettiin vakavasti. Näissä hankkeissa pölyntorjuntaan panostettiin enemmän ja lähes aina laatutietoisen rakennuttajan vaatimuksesta!

Rakennuttajan vastuut ja velvoitteet

Rakennuttajan on nykyään jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa tuotava esille vaatimukset, tavoitteet ja menettelyohjeet, jotka koskevat pölyntorjuntaa työmaalla.

Aluehallintovirasto AVI:n uuden ohjeistuksen mukaan rakennuttajan vastuut ja velvoitteet ovat seuraavat:

 • Kirjalliset menettelyohjeet
  • Töiden ajoitus, erityiset työmenetelmät, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygienisiä mittauksia koskevat menettelyt.
 • Työturvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt tai menettelytapaohjeet
  • Erityisiä vaaroja sisältävien työmenetelmien vaatimukset kvartsipitoiselle pölylle altistumisen poistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
  • Haitallista pölyä tuottavia työmenetelmiä koskevat vaatimukset pölyn syntymisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.
  • Muut työmaan toimintoihin liittyvät seikat, kuten henkilöstötilojen sijaintia koskevat vaatimukset.
 • Työhygieniset mittaukset
  • Määritellään tarve mittauksille, ja jos ei niitä ei tehdä, niin perustelut miksi mittauksia ei tarvita.
 • Suunnittelutoimeksianto
  • Rakennuttajan on annettava suunnittelijalle ohjeet huomioida kvartsipitoiset tuotteet, jos on mahdollista, että niistä vapautuu pölyä.
  • Suunnittelijan on selvitettävä rakennuskohteen käyttötarkoitus ja sitä koskevat  työsuojelumääräykset.
  • Suunnittelija vastaa suunnitelmiinsa liittyvistä turvallisuusseikoista, joissa hän on ollut tai voinut olla tietoinen suunnitellun kohteen käyttötarkoituksesta.
  • Rakennuttajan on käsiteltävä turvallisuustoimenpiteet suunnittelijoiden ja päätoteuttajan kanssa.
  • Rakennuttajan tulee varmistaa, että päätoteuttaja on tehnyt turvallisuussuunnitelmat, joissa on huomioitu myös kvartsipöly.
  • Lue AVI:n uusi ohje

Vastuuta pölyntorjunnasta ei voi ulkoistaa

Pölyntorjunta on prosessi, jossa hallitaan tai ehkäistään useiden alihankkijoiden ja työntekijöiden synnyttämää pölyä useissa eri projektin vaiheissa, myös samanaikaisesti eri puolilla työmaata. Pöly leviää helposti ilmavirtojen mukana, joten yhdenkin toimijan puutteellinen pölyntorjunta voi pilata muiden saavutukset, ja altistaa myös muut työntekijät rakennuspölylle.

Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla onkin keskeinen rooli onnistuneen lopputuloksen kannalta. He asettavat työmaakohtaiset vaatimukset, ohjaavat toimenpiteiden täytäntöönpanoa, seuraavat toimenpiteiden toteutusta ja myös vastaavat viime kädessä lopputuloksesta.

Pölyntorjunnan onnistuminen työmaalla edellyttää siis kaikkien rakentajaosapuolien sitoutumista ja osallistumista pölyntorjuntaan. Osa toimista, kuten työmaasiivous, voidaan aina ulkoistaa alihankkijoille. Mutta se ei koske vastuuta ja velvollisuuksia.

Tästä syystä ainoa oikea tapa saada pölyntorjunta toimimaan on ohjata työtä ylhäältä päin. Ottakaa tästä koppi, rakennuttajat!

Tämä blogi on ensimmäinen osa kolmen blogin sarjaa, jossa käsittelemme AVI:n uusia ohjeistuksia. Katso jo ilmestynyt toinen osa, kolmas osa ilmestyy pian:

Lue lisää AVI:n uudesta ohjeistuksesta, jolla kohdepoistosta tulee pakollista pölyäviä töitä tehdessä kvartsipölyaltistuksen raja-arvoissa pysymiseksi.

Lue lisää uudesta syöpäasetuksesta teemasivullamme.

Scroll to Top