AVI:n ohje rakennuspölyn torjuntaan tekee kohdepoistosta pakollista

AVIn tarkennettu ohje tekee kohdepoistosta pakollista consair

Rakennustyössä syntyvälle kvartsipölylle on asetettu raja-arvo asetuksessa syöpävaaran torjunnasta ja Aluehallintovirasto AVI päivitti 30.7.2020 jo aikaisemmin toukokuussa julkaisemaansa ohjetta kvartsipölyn torjunnasta rakennustyömailla. Ja se tarkennus tekee kohdepoistosta pakollista pölyävää työtä tehdessä!

Kvartsipölyn raja-arvo alittuu kohdepoistolla

Kvartsipölyn torjuntaohje perustuu Valtioneuvoston asetukseen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019), joka nyt määrää sitovan raja-arvon myös kvartsipölylle työpaikoilla. Kvartsipölyn raja-arvo on 0,1 mg/m3 (8h). Siis 0,1 milligrammaa kvartsia kuutiometrissä ilmaa, ja se luetaan kahdeksan tunnin keskiarvona. Raja-arvo mittaa pölyn massapitoisuutta ilmassa, ja se koskee kaikkea ilmassa leijuvaa kvartsipitoista pölyä, hiukkaskoosta riippumatta.

Juuri tämän takia AVI tähdentää uudessa tarkennetussa ohjeessaan, että pölyävää työtä tehtäessä on aina käytettävä kohdepoistoa. Eli pöly otetaan kiinni ennen kuin se leviää hengitysilmaan. Tämän lisäksi käytetään myös muita pölyntorjuntatoimenpiteitä, kuten ilmanpuhdistusta ja hengityssuojaimia.

Uudessa AVI:n laatimassa ohjeessa esitetään seuraavat asiat:

  • Pölyntorjunnan valvonta
  • Suojaustoimenpiteiden järjestys
  • Pölyntorjuntalaitteiden vaatimukset
  • Rakentajaosapuolien vastuut ja velvollisuudet

Ohjeessa AVI painottaa pölyntorjunnan suunnitelmallisuutta ja ensisijaisuusjärjestyksen noudattamista. Sen lisäksi ohjeessa otetaan aikaisempaa tarkemmin kantaa kohdepoiston tärkeyteen, joka halutaan selvästi erottaa yleisilmanpuhdistuksesta.

Kohdepoiston laitteistovaatimukset

Pölyävässä työssä käytetään M- tai H-luokkaa vastaavaa kohdepoistoa, ja tarvittaessa käytetään erikseen yleisilmanpuhdistusta eli esimerkiksi alipaineistajaa varustettuna asianmukaisella suodatuksella, esim. H13.

Suodattimia vertailtaessa on hyvä muistaa, että M- ja H-luokat eivät kerro vain suodatuksen tehokkuudesta, vaan ne ottavat kantaa myös muihin turvaominaisuuksiin, kuten siihen, miten pölyn leviämisen riskiä on pienennetty esimerkiksi suodattimien vaihdon yhteydessä.

Hepa-standardin luokitus vastaavasti ottaa kantaa vain suodattimen tehokkuuteen. H-luokka ei siis tarkoita Hepaa, vaikka H-luokan koneessa voidaankin käyttää Hepa-suodatinta.

Tarkoituksenmukaisuus laitteistojen valinnassa

Uudessa AVI:n ohjeessa kerrotaan, että laitteiden tulee olla kuhunkin käyttötarkoitukseen valmistettuja.

Jos käytetään jotain muita laitteita tai laitteisiin asennetaan muita kuin valmistajan määrittelemiä suodattimia, on valmistajalta saatava varmuus siihen, että laite toimii tarkoitetulla tavalla. Tämä edellyttää mittaustuloksia ja niiden dokumentointia.

Consair CAMU D2 kuiva-aineiden sekoituspölyn kohdepoistoon

CAMU-D2-kohdepoistolaite-vispiläsekoituksen-pölynhallintaan

Consairin kuiva-aineiden sekoitukseen kehitetyssä CAMU D2 -kohdepoistolaitteessa pölyn leviämisen riskiä on pienennetty muun muassa patentoidulla säiliöesisuodattimella. Pöly jää esisuodattimen suojakuorien sisään eikä herkästi pölyävää suodatinmateriaalia tarvitse käsitellä ollenkaan. CAMU:n suodattimien vaihtoväli on myös pitkä, joka tehostaa ja helpottaa pölyntorjuntaa.

CAMU D2 -kohdepoistolaitteessa käytetään M-luokan pääsuodatinta, joka suodattaa 99,9 % pienhiukkasista. Suodatinluokka on valittu optimoimalla suodattimien maksimaalinen käyttöaika, suodatusteho ja ilmansiirtokyky, ja näin on saatu aikaan tehokas ja myös kustannustehokas kohdepoisto kuiva-aineiden sekoituspölyn keräämiseen.

Tämä blogi on toinen osa kolmen blogin sarjaa, jossa käsittelemme AVI:n uusia ohjeistuksia. Katso jo ilmestynyt ensimmäinen osa, kolmas osa ilmestyy pian:

Lue lisää rakennuttajan vastuusta pölyntorjunnassa uuden asetuksen valossa.

Tutustu uuteen asetukseen ja kvartsipölyn torjuntaan teemasivullamme.

Scroll to Top