Hyria kou­lut­taa raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia hyvään pölynhallintaan

Hyria kouluttaa rakennusalan ammattilaisia hyvään pölynhallintaan-1

CAMU-koh­de­pois­to­lait­tei­ta on myy­ty myös ammat­tiop­pi­lai­tok­sil­le, jot­ka kou­lut­ta­vat tule­via raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Useim­mi­ten CAMU on muka­na pölyn­hal­lin­nas­sa oikeil­la työ­mail­la, joil­la opis­ke­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan käy­tän­nön raken­nus­työ­tä. Välil­lä CAMU on kui­ten­kin oppi­lai­tok­sen tilois­sa, jos­sa har­joi­tel­laan eri­lai­sia työ­vai­hei­ta, jot­ta työt suju­vat työ­maal­la sit­ten oikein.

(lisää…)