Korona­virus – näin toi­mit rakennustyömaalla

Koronavirus - näin toimit rakennustyömaalla

Tus­kin kukaan osa­si ennus­taa, mil­lai­seen kaa­ok­seen maa­il­ma suis­tui, kun koro­na­vi­rus läh­ti leviä­mään, kehit­tyi pan­de­miak­si ja Suo­mes­sa­kin poik­keus­ti­lak­si. Ne työn­te­ki­jät, jot­ka voi­vat siir­tyä etä­töi­hin, teke­vät niin, mut­ta raken­nuk­sia ei etä­nä raken­ne­ta. On men­tä­vä pai­kan pääl­le muu­raa­maan, asen­ta­maan, maa­laa­maan ja sii­voa­maan. Mut­ta vain nii­den työn­te­ki­jöi­den, jot­ka ovat ter­vei­tä, eivät­kä ole mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neet koro­nal­le mm. ulko­maan mat­kal­la tai lähipiirissä.

(lisää…)