Raja-arvot syöpävaaran torjunta -asetuksen noudattamisessa

uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaan

Me Consairilla suhtaudumme syöpäriskin torjuntaan äärimmäisen vakavasti. Haluamme auttaa rakentajia ymmärtämään, mistä uudessa syöpävaarallisille aineille tapahtuvaan altistumiseen liittyvässä lainsäädännössä on kyse. Lue tästä tekemämme yhteenveto AVI:n antamasta lisävalaistuksesta asetuksen noudattamisen suhteen. 

Uuden syöpävaaran torjunta -asetuksen asettamat raja-arvot vastaavat EU-direktiivien raja-arvoja. Esimerkiksi kvartsin osalta erikseen määritelty sitova raja-arvo on 0,1 mg/m3 (8h). Tämä raja-arvo on suurempi kuin haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP-arvo, joka on kvartsin osalta 0,05mg/m3 (8h).

Sitovaa raja-arvoa 0,1 mg/m3 (8h) ei saisi missään olosuhteissa ylittää. Tämän takia työmailla onkin tehtävä järjestelmällisesti pölyntorjuntaa. AVI:n ohjeistuksen mukaan pölyntorjuntaa tulee tehdä kaikissa pölyävissä työvaiheissa, ja myös hengityssuojainta on käytettävä aina, kun tehdään kohdepoistoa vaativaa pölyävää työtä.

Uuden asetuksen tavoitteena on ennen kaikkea työperäisten sairauksien, kuten syöpien, määrän vähentäminen. AVI:n ohjeistuksen mukaan tavoitteena työmailla tulee aina olla HTP-arvojen alle pääseminen. Työnantajien on siis otettava huomioon HTP-arvot työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa. Lue lisää riskikartoituksista.

HTP-arvot mittarina

Taulukossa on rakennustyömaalla esiintyvien pölyjen ja muiden epäpuhtauksien haitallisiksi tunnettuja pitoisuuksia, eli HTP-arvoja. Raskaassa työssä hengityksen voimakkuuden vuoksi voi aiheutua haitallisia terveysvaikutuksia, vaikkeivat epäpuhtauspitoisuudet ylittäisikään ko. HTP-arvoja. 

Näyttökuva 2019-5-3 kello 10.28.08

Työterveyslaitos suosittelee, että hengityksensuojain otetaan käyttöön, kun altistuminen päivää kohti laskettuna on enemmän kuin 50 % HTP-arvosta. AVI:n ohjeistuksen mukaan hengityssuojainta käytetään aina, kun tehdään pölyävää työtä ellei ilmanlaatua voi osoittaa turvalliseksi luotettavalla tavalla, esimerkiksi mittaamalla.

CAMU auttaa pääsemään HTP-arvojen alle

Kohdepoistoratkaisuilla voidaan vähentää pölyn määrää työmaalla 50 % – 99 % työtehtävästä ja menetelmästä riippuen. Laitteiston tehokkuutta pölyntorjunnan kannalta tulisi tarkastella kokonaisuutena, sillä pölyä syntyy varsinaisen työn lisäksi myös silloin, kun laitteistoja esimerkiksi huolletaan. Tyypillisesti suodattimien vaihtaminen on yksi pölyisimmistä työvaiheista.

CAMU-D2-kohdepoistolaite-vispiläsekoituksen-pölynhallintaanCAMU D2 -kuiva-aineiden sekoituspölyn kohdepoistolaitteessa on kolme tärkeää ominaisuutta, jotka vähentävä pölyn määrää työpisteessä jopa 99 %. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on pölyn sieppaus- eli imukyky, joka pysyy vakiona koko suodattimien käyttöiän ajan. CAMUssa pöly imetään säiliöesisuodattimeen, joka pystyy keräämään jopa 1,5 kg sekoitustyössä syntyvästä pölystä.

CAMU D2 -kohdepoistolaitteen suodattimen vaihdossa itse suodatinmateriaaliin ei tarvitse koskea, joka vähentää pölyhaittaa merkittävästi. Pöly jää säiliöesisuodattimen sisään eikä pääse leviämään työympäristöön, kun suodattimia vaihdetaan tai kun laite on sammuksissa ja sitä siirretään työpisteestä toiseen.

AVIn ohjeistuksen mukaan saavutettu ilmanlaatu ratkaisee. CAMU D2 -laitteistolla päästään testien mukaan helposti alle HTP raja-arvojen 0,05 mg/m3 (8h). Olemmekin ylpeitä siitä, että olemme olleet mukana jo sadoilla työmailla pienentämässä työntekijöiden syöpäriskiä!

Tutustu CAMU D2 -kohdepoistolaitteeseen tästä.

 

Scroll to Top