Työturvalli­suudesta huoleh­timinen on työtyyty­väisyys­kysymys Kuoman työmaalla

Turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä työskenteleminen on mielekästä ja tuottavaa. Työhyvinvoinnilla on vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn ja taloudelliseen tulokseen sekä houkuttelevuuteen työnantajana. Investoinnit työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin, jopa moninkertaisina. Tutustuimme asiakkaamme, Rakennusliike Kuoma Oy:n tapaan vaalia työntekijöidensä työterveyttä hyvän pölynhallinnan avulla.

Rakennuttajaa kiinnostaa puhtauden- ja kosteudenhallinta

Rakennusliike Kuoma Oy toteuttaa kuopiolaiselle rakennuttajalle Niiralan Kulma Oy:lle 47 Kuopion kaupungin vuokra-asuntoa.

niiralan_kulma_rakennusliike_kuoma

Rakennuttajan, Niiralan Kulman, oman määrittelyn mukaisesti työmaalla huolehditaan hyvin niin kosteuden- kuin puhtaudenhallinnastakin. Molempia seurataan tarkoin viikkopalavereissa. Tilaaja on kiinnostunut myös kiristyvistä työturvallisuusvaatimuksista.

Niiralan-Kulma-Kuoma-CAMUD2-case-study-kansiLue lisää Rakennusliike Kuoman uudisrakennuskohteesta ja sen pölynhallinnasta täältä.

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite oli Kuomalle tuttu jo aiemmalta työmaalta toisella paikkakunnalla, ja Kuopiossa vastaava mestari Harri Lyytinen tutustui laitteeseen työpäällikön toivomuksesta koekäytön muodossa. Koska se todettiin hyvin toimivaksi, oma laite hankittiin Kuopioon.

Harri Lyytinen kertoo, että työntekijät arvostavat sitä, että työturvallisuudesta huolehditaan CAMUn hankinnalla. CAMU on etuputsareiden käytössä laastinsekoituksessa ja se siirtyy kerros kerrallaan talossa ylöspäin. Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä, kun pöly pysyy kurissa. He arvostavat sitä, että työnantaja huolehtii heidän terveydestään.

Kustannussäästöjä syntyy, mutta taloudelliset hyödyt liiketoiminnassa ovat vielä suuremmat

Työturvallisuuskeskuksen mukaan pitkällä aikavälillä kustannussäästöä syntyy, kun sairauspoissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät, mutta kustannussäästöt ovat vain kymmenesosa siitä taloudellisesta hyödystä, mitä liiketoiminnan parantumisesta voi syntyä. Hyödyt liiketoimintaan syntyvät, kun henkilöstö toimii tehokkaammin ja laadukkaammin. Liikevaihtoa työntekijää kohti syntyy enemmän, ja sitä myötä enemmän euroja viivan alle. Terve liiketoiminta mahdollistaa paremmat työolot, näin syntyy positiivinen kierre. (Lähde: Työsuojelun taloudelliset vaikutukset. Työturvallisuuskeskus. 2017)

Rakennuspöly on merkittävä työturvallisuusriski

Syöpäasetus-kuva

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden 2020 alkaessa. Rakennusurakoitsijoiden ja -työntekijöiden pitää nyt huolestua rakennustyömaalla syntyvistä pölyistä, sillä ne aiheuttavat haittaa terveydelle ja viihtyvyydelle. Uuden asetuksen myötä syöpävaarallisille aineille altistumista seurataan aiempaa tarkemmin. Asetus määrittelee sitovat raja-arvot yhteensä 22 aineelle. Asbestin ohella uudessa asetuksessa nousevat esiin kvartsi, lehtipuupöly, diesel-pakokaasut ja hitsauskaasut keskeisinä työperäistä syöpää aiheuttavina altisteina. Rakennuspöly sisältää juuri kvartsia, eli kiteistä piioksidia. Lue lisää uudesta asetuksesta teemasivultamme.

Olemme kehittäneet kuiva-aineiden sekoitukseen ratkaisun, Consair CAMU D2 –kohdepoistolaitteen, jolla sekoituspöly saadaan tehokkaasti talteen. Pölyinen rakennustyömaa altistaa työntekijät hengitysteitä, ihoa ja limakalvoja ärsyttäville aineille, kuten asetuksessa mainitulle kvartsille. Pitkäaikainen ja suuri altistus aiheuttaa myös keuhkoahtaumatautia, joka on parantumaton sairaus.

Pölyntorjunta on työturvallisuutta, ja hyvä pölyntorjuntaprosessi lisää myös rakentamisen laatua. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla – tai samalla rahalla.

 

Scroll to Top