Pain­opis­te pois kor­jaa­vis­ta toimenpiteistä

Rakennussiivouksen määrään voidaan vaikuttaa pölynhallinnalla

Työ­maal­la on totut­tu sii­voa­maan. Se kuu­luu ikään kuin nor­maa­lei­hin raken­ta­mi­sen rutii­nei­hin eikä sen kum­mem­min poh­di­ta, tar­vit­see­ko sii­vo­ta vai ei. Eipä tar­vit­se miet­tiä puh­tau­den­hal­lin­taa sen enem­pää, soit­taa vaan raken­nus­sii­vous­fir­maan, joka hoi­taa hom­man pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, eikö niin? Sil­lä välin työn­te­ki­jät köhi­vät pöly­jä keuh­kois­taan ja hie­no­ja­koi­nen pöly lei­jai­lee koh­ti ilmanvaihtokanavia.

(lisää…)