Tahtituotannon onnistuminen edellyttää hyvää pölynhallintaa

Tahtituotanto ja pölynhallinta lean-rakentamisessa

Tahtituotanto on ollut esimerkiksi Rakennuslehdessä paljon esillä vuonna 2019. Siitä odotetaan merkittäviä hyötyjä läpimenoaikojen parantamisessa. Rakennuslehden mukaan pilottikohteissa on saatu jopa 30–50 prosenttia pois sisävalmistustöiden läpimenoajoista. Sen kummemmin laskinta esiin ottamatta tajuaa, että kyse on merkittävästä kustannussäästöstä. Säästöjä ei kuitenkaan synny, mikäli valloilleen päässyt pöly aiheuttaa tahtirikkoja.

Mitä on tahtituotanto?

Tahtituotannossa rakennusprojekti koostuu identtisistä, toisiaan keskeytymättä seuraavista työkokonaisuuksista. Tuotantonopeus on vakioitu tasaiseksi virtaukseksi, mikä tekee projektista ennustettavamman. Tuotantosysteemin standardointi, tuotannon eräkokojen ja puskureiden pienentäminen sekä selkeä tilannekuva tuotannon etenemisestä tekevät tahtituotannosta tehokkaan.

Tahtituotannon "juna" mestalta toiselle

Esimerkiksi asuntorakentamisessa tahtituotannossa tiimi työskentelee tietyn ajan, esimerkiksi päivän, samassa huoneistossa tai sen osassa. Sen jälkeen tiimi siirtyy “junan lailla” eteenpäin seuraavaan paikkaan, ja tekee täysin samat työt siellä. Tällä menetelmällä läpimenoaika lyhenee, ja mahdolliset laatuongelmat tulevat heti esiin, eivätkä vasta lopputarkastuksessa, kuten normaalilla rakennustavalla usein tapahtuu.

Tahtituotannon toteutus paranee oppimisen myötä työn edistyessä, mutta vain, jos porukka pysyy koko ajan samana, eikä aina uutta porukkaa jouduta vähän väliä perehdyttämään.

Tahtituotannon häiriötekijät pysäyttävät “junan”

Perinteisessä rakentamisen mallissa työmaalla on yleensä vapaita mestoja, joita voidaan käyttää varatiloina häiriötilanteissa. Esimerkiksi kun seuraavaksi työkohteeksi suunniteltu mesta ei olekaan valmis, voidaan siirtyä jonnekin muualle. Tahtituotannossa tätä mahdollisuutta ei ole, vaan häiriötekijät, kuten levinnyt pöly tai liian hidas kuivuminen (joka sekin voi johtua pölystä) aiheuttavat perinteistä rakentamisen mallia isomman ongelman. Jos jokin mesta ei olekaan kunnossa, ei seuraava osa pääsekään alkamaan, ja “juna” pysähtyy tai ainakin hidastuu.

Tahtituotanto toimiessaan tehokkaasti tuottaa ajansäästöä. Vaikka se on häiriöherkkää, on silläkin positiivinen puolensa: ongelmat on havaittava ja korjattava reaaliajassa ja nopeasti, mikä sujuvoittaa seuraavia vaiheita ja ohjaa tekemään kaikki työt oikeaan aikaan. Tämä toimintatapa parantaa lopputulosta.

Pölynhallinta tahtituotannossa

Jotta juna kulkee, on häiriötekijät pyrittävä estämään jo ennakolta. Hyvällä pölynhallinnalla varmistut siitä, että pöly ei pilaa jo valmistuneita pintoja, hidasta kuivumista tai viivästytä etenemistä siivousurakoiden takia. Käytä alipaineistajaa, osastointia, kohdepoistoa sekä pölyämättömiä materiaaleja ja työmenetelmiä. Hyvä prosessimainen pölynhallinta auttaa myös tekemään rakennustyötä järjestelmällisesti, mesta kerrallaan valmiiksi. Ja siitähän tahtituotannossa on kysymys.

Jutun lähteet ja linkkejä tahtituotantoa koskeviin aineistoihin:

Fira:
Tahtiaika ja tahtituotanto rakentamisessa | Fira Sitedrive

Lean Construction Institute:
Tahtituotanto vaatii ponnisteluja, mutta tuo tuloksia

Rakennuslehden juttusarja tahtituotannosta:
Tahtituotanto

Aalto-yliopisto:
Building 2030 – Tahti suunnittelussa ja tuotannossa loppuraportti

Teemu Klingberg (Metropolia rakennusmestarin opinnäytetyö):
Tahtituotanto kerrostalohankkeen sisätyövaiheessa

 

Scroll to Top