Miten työhön liittyvän syöpävaaran torjunta -asetusta pitäisi noudattaa?

Syöpäasetus-kuva

Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden 2020 alkaessa. Se on täysin selvää. Lue lisää teemasivultamme. Sen jälkeen alkoikin melkoinen sekaannus ja epätietoisuus siitä, miten asetusta rakennusalalla käytännössä pitää noudattaa.

Mitä laitteita tarvitaan? Miten riskiarviot tehdään? Milloin ja ketkä ilmoitetaan ASA-rekisteriin. Kuinka paljon altistusta on liikaa? Kuka ohjeistaa ja koska?

Ohjeistuksen olisi pitänyt tulla käyttöön jo viime vuoden puolella. Nyt ohjeistusta on tullut ripotellen ja rakennusliikkeet saattavat tehdä hätiköityjä päätöksiä. Neuvomme onkin, että älkää kiirehtikö, sillä kukaan muukaan ei vielä tiedä mitään varmaa. Viranomaisilta on tulossa lisää ohjeistusta lähiaikoina.

Me Consairilla keskustelemme kaikkien osapuolten kanssa tiiviisti, ja tulemme seuraamaan ohjeistusta. Tiedotamme osaltamme heti, kun tietoa on saatavilla. Tilaa Pölynhallintavinkit-uutiskirjeemme niin saat lisätietoa sähköpostiisi.

Tämä tiedetään asetuksen vaikutuksista:

 • Asetuksen ensisijainen tavoite on vähentää työntekijän altistusta; käytännössä tämä edellyttää pölymäärän vähentämistä työmailla.
 • Riskienhallinta on saatava kuntoon:
  • Riskiarvioiden teko
  • Suunnitelmat riskien pienentämiseksi
  • Toimenpiteet riskien pienentämiseksi
  • Listan pitäminen syöpävaarallisista aineista: tiedot aineista ja seoksista, käytettyjen materiaalien määrät
  • Listan pitäminen altistuneista työntekijöistä: altistumisen kesto ja määrä
 • Pölyntorjunta on huomioitava kaikissa pölyävissä työvaiheissa.
 • Pölyntorjuntamenetelmien tulee olla tarkoituksenmukaisia.
 • Henkilökohtaisia suojaimia käytetään, jos muilla menetelmillä ei voida täysin estää altistumista.

Viranomaisten roolit ja tehtävät

Työhön liittyvän syöpävaaran torjumisessa on kaksi tärkeää viranomaista: AVI eli Aluehallintovirasto sekä TTL eli Työterveyslaitos.

Työterveyslaitoksen rooli:

 • TTL kerää tietoa työntekijöistä sekä työnantajista työhön liittyvän syöpäriskin osalta.
 • TTL pitää ns. ASA-rekisteriä, johon kerätään tieto syöpävaarallisille aineille altistuneista työntekijöistä sekä tiedot aineista, joille altistuminen on tapahtunut.
 • TTL julkaisi 5.2. uusia ohjeita ASA-ilmoittajille. https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2020/02/Ohjeita_ASA_rekisteriin_ilmoittamisesta_5-2-2020.pdf
 • ASA-ilmoitukset tehdään vuosittain. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tehdään 1.1.2021-31.3.2021 eli siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittava tieto altistuneista työntekijöistä ja aineista, joille altistumista on tapahtunut, on olemassa.
 • Jos työhygienisiä ja biologisia mittauksia ei ole tehty tai muuta tietoa ei ole hyödynnettävissä, niin rekisteriin tulisi ilmoittaa henkilöt, jotka ovat altistuneet työtehtävässään syöpävaarallisille aineille 20 päivänä vuodessa merkittävän osan työajastaan (yli 2h).
 • Lisätietoa ASA-rekisteristä löydät TTL:n sivuilta.

Aluehallintoviraston rooli:

 • AVI eli Aluehallintovirasto valvoo, että asetusta noudatetaan.
 • Valtakunnallinen yhteisvalvontahanke on käynnissä. Siinä käydään läpi mm. ohjeistusta kvartsipölyaltistuksen valvonnasta.
 • Lisätietoa hankkeen tuloksista on odotettavissa helmikuun lopussa.

Mitä emme tiedä asetuksen vaikutuksista?epaselvat_vaatimukset

 • Kuinka tiukasti viranomainen tulee valvomaan syöpävaarallisille aineille altistumista?
 • Kuinka altistumista pitäisi mitata rakennustyömailla?
 • Mitkä ovat lopulliset kustannukset työmaille asetuksen noudattamisesta?

Näihin ja moniin muihin avoimiin kysymyksiin odotamme vastauksia.

Tilaa Pölynhallintavinkit-uutiskirjeemme alta niin saat lisätietoa sähköpostiisi.

 

Scroll to Top