Vieraskielisten työntekijöiden työhön­perehdytys

Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhutaanko sinun raksallasi uzbekia?

Myyjämme Tommi ehdotti erään rakennusyrityksen työnjohtajalle tulevansa työmaalle esittelemään CAMU D2 -kohdepoistolaitetta. Työnjohtaja kysyi, onnistuuko esittely uzbekiksi. No ei onnistunut. Ei monella muullakaan kielellä, joita rakennustyöntekijät Suomessa puhuvat. Jutun lopussa kerromme miten ongelma ratkesi.

Ulkomaalaisten osuus työvoimasta

Rakennusteollisuus RT:n työvoimakyselyn mukaan vuonna 2017 ulkomaalaisten osuus työvoimasta ei ole enää kasvanut kuten aiempien kyselyiden perusteella. Se on jopa pienentynyt talonrakentamisessa kaikilla alueilla ja pysytellyt ennallaan infrarakentamisessa. Kuitenkin aliurakoitsijoiden työntekijöistä huomattavasti isompi osa on ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoiden omilla palkkalistoilla olevasta henkilöstöstä. Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n jutusta: Rakentajista entistä useampi on suomalainen.

Lakisääteinen työmaa- ja työhönperehdytys

Riippumatta työntekijän kansalaisuudesta, pääurakoitsijan työturvallisuusvastuu edellyttää tilaajaa huolehtimaan, että myös työmaalla työskentelevät vuokratyöntekijät ja aliurakoitsijan työntekijät saavat työhön opastuksen ja perehdytyksen. Työmaahan perehdyttäminen on lakisääteistä ja sen antaa työmaan pääurakoitsija. Myös työnopastus on lakisääteistä. Työntekijä saa työhönperehdytyksen omalta työjohtajaltaan. Tämä koskee myös työturvallisuuteen, kuten puhtaudenhallintaan ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön liittyviä asioita. Katso lisää blogistamme Pätkätyöläinen pölynhallinnassa.

Monikielinen työmaa tuo kommunikointihaasteita

Työmailla on havaittu, että ahkerina ja motivoituneina koetut vieraskieliset työntekijät ja aliurakoitsijat kohtaavat kuitenkin turvallisuusriskejä. Turvallisuusosaaminen voi olla puutteellista ja työkulttuurit poikkeavat suomalaisista käytännöistä.

Työntekijöiden monikielisyys on haaste, sillä työntekijät eivät välttämättä tiedä työn tavoitetta, koska kielitaito ei riitä. Kommunikointiin kannattaa kuitenkin panostaa jo työturvallisuuskustannusten takia: yksi työtapaturma maksaa keskimäärin noin 6000 euroa. (Työsuojelurahaston tutkimus). Tutustu myös Piku-tapaturmakustannuslaskuriin Työterveyslaitoksen sivuilla.

Moni vieraskielinen työntekijä työskentelee rakennustyömaalla vuokrafirman kautta. Se voi johtaa siihen, että pääurakoitsijan työjohdolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä kieliä työmaalla puhutaan. Kielitaito puolin ja toisin luonnollisesti tuo omat haasteensa kommunikointiin työmaalla.

Sujuvasti keskusteleva CAMU-kohdepoistolaite

Toisin kuin Consairin myyjä, CAMU D2 kyllä keskustelee millä kielellä vaan. Sillä CAMU kertoo merkkivaloilla, missä mennään. Kun laitteen käynnistää, vilkkuvat merkkivalot sen aikaa, kun CAMU kalibroi itseään. Kun kalibrointi on valmis, valot kertovat senkin.

Myös suodattimien tila kerrotaan merkkivaloilla, kuin liikennevaloilla. Oranssi valo kertoo, että nyt voisi jo hakea uuden suodattimen lähelle. Punainen valo kertoo, että suodatin on syytä vaihtaa. Ja tällöinkin työ pysähtyy vain noin minuutiksi, jonka suodattimen vaihto kestää.

Jos CAMUlle tulee joku isompi ongelma, senkin kertominen onnistuu merkkivalolla. Tommi täällä opiskelee uzbekia kovaa kyytiä….

Katso tästä video CAMUn käyttöönotosta ja suodattimen vaihdosta suomeksi tai englanniksi. Lataa myös työmaallesi P1-puhtausluokan työmaalle soveltuvia kylttejä usealla kielellä. Uzbekia niistä tosin ei löydy.

 

 

Scroll to Top