Pölynpoisto rakennus­työmaalla

Pölynpoisto rakennustyömaalla

Yleisin ratkaisu rakennusaikaisen pölyn poistamiseen työmaalla taitaa edelleen olla siivoaminen. Laitteita ja menetelmiä pölynpoistoon on kyllä olemassa, mutta kaikki pöly ei suinkaan ole tallessa ja hallussa. Valitettavasti pöly usein päästetään ensin leviämään rakennustyömaalle ja jälkeenpäin yritetään kerätä se siivoamalla, ennen kuin pölyä leviää ilmastointikanavien kautta koko rakennukseen. Prosessimainen pölynpoisto ja -hallinta auttaisi tässä.

Pölynpoisto on aktiivista pölynhallintaa

Pölynkeräilyn sijaan kannattaakin tehdä pölynpoistoa samalla hetkellä, kun pöly syntyy. Pölyä voidaan harvoin täysin estää syntymästä, mutta esimerkiksi valmislaasteilla päästään jo hyvin lähelle pölyttömyyttä. Vähän pölyä tuottavilla työmenetelmillä voidaan myös vähentää pölyn syntymistä, näitä ovat esim. leikkaus katkaisun sijaan, murtaminen piikkauksen sijaan ja määrämittaisten tuotteiden käyttö. Pölyä voidaan sitoa myös kastelemalla, mutta tällöin on huomioitava kosteudenhallinta. Lue lisää Kuivaketju10:stä ja pölystä.

Kuiva-aineiden sekoituksessa, piikkauksessa, hionnassa jne. Pölyä syntyy joka tapauksessa, ja näissä työvaiheissa voidaan hyödyntää pölynpoistolaitteita, kuten kohdepoistoa. Esimerkiksi Consairin CAMU D2 on pölynpoistoratkaisu kuiva-aineiden vispiläsekoitukseen. Pölynpoistossa eli aktiivisessa pölynhallinnassa onkin kyse pölyn talteenotosta heti sen syntyhetkellä. Näin pöly ei pääse leviämään hengitysilmaan tai sotkemaan paikkoja ja samalla suojataan myös rakennuksen loppukäyttäjää.

Passiivinen pölynhallinta on varajärjestelmä

Pölynpoiston lisäksi työmaalla yleensä tarvitaan myös ns. passiivista pölynhallintaa, eli käytännössä alipaineistusta, osastointia ja ilmanpuhdistimia. Niiden avulla korjataan pölynpoiston puutteet sekä saadaan siivouksessa leviävä pöly talteen. Tämä tapahtuu pidemmällä aikavälillä, sillä pöly voi leijailla ilmassa tunteja ennen kuin se päätyy suodattimiin. Passiivinen pölynhallinta ylläpitää turvallista ja terveellistä sisäilmaa.

Pölynhallinta on prosessi

Pölynhallinta onkin kokonaisvaltainen prosessi, jolla eri pölynpoisto- ja pölynhallintametodeja hyödyntämällä voidaan jättää siivous minimiin. Ennen kuin pölynhallintaa voi ryhtyä viemään käytäntöön, täytyy tehdä pölynhallintasuunnitelma. Pölynhallintaprosessissa on kolme varsinaista pölynhallinnan vaihetta, jotka limittyvät keskenään. Nämä ovat aktiivinen ja passiivinen pölynhallinta sekä korjaavat toimenpiteet, kuten työmaan siivous ja jätehuolto. Myös pölyisyyden mittaaminen ja tarkastukset kuuluvat kiinteästi prosessiin.

Pölynhallintaprosessin keskeiset vaiheet ja välineet:

Aktiivinen pölynhallinta, pölynpoisto

  • Pölyttömät ja vähäpölyiset menetelmät
  • Kohdepoistolaitteet
  • Pölyn sitominen esim. vedellä
  • Pölynpoistolaitteiden aktiivinen käyttö sekä oikeiden työtapojen noudattaminen

Passiivinen pölynhallinta

  • Työmaa-aikainen ilmanvaihtojärjestelmä
  • Osastointi
  • Alipaineistus
  • Ilmanpuhdistus

Korjaavat toimenpiteet

  • Siivoaminen, jätehuolto, liikkumisen rajoittaminen
  • Hengityssuojaimien käyttö

Lue lisää käytännön pölynhallinnasta, ja siihen soveltuvasta pölynhallintaprosessista, sekä lataa ilmainen e-kirja.

 

Scroll to Top