Rakennus­työmaan valaistus – Pimeässä hapuilua vai parempaa valais­tumista?

rakennustyomaan valaistus - paikallinen valo lisää työturvallisuuttaHapuiletteko te raksalla pimeässä? Onko työmaalle järjestetty riittävä valaistus vai tarvittaisiinko lisää valoa niille, jotka pimeässä puukkoineen vaeltavat ja naulaan astuvat?

Valaistuksessa on ennen kaikkea kyse työturvallisuudesta ja työn laadusta. Riittämätön valaistus osasyynä työtapaturmaan ei ole ollenkaan harvinainen. Näkemisellä on suora syy-yhteys laatuun: onko maalia siellä missä piti vai ei pitänyt olla? Huono valaistus rasittaa työntekijää ja vähentää myös hänen työtehoaan.

Rakennustyön turvallisuudesta määrätään laissa siten, että rakennustyömaalla sekä erityisesti kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja paikallisvalaistus. Asennusta suunnitellessa on syytä välttää suurten ja äkillisten valaistuserojen ja häikäisyn syntymistä. Valaisimet eivät myöskään saa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. Äkillinen pimentyminen yleisvalaistuksen sammuessa voi joissain kohteissa vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden, ja näissä on huolehdittava riittävästä varavalaistuksesta. (Finlex)

Suunnittele työmaan valaistus osana turvallisuussuunnittelua

Työmailla ja kulkuteillä on ilman muuta syytä huolehtia riittävästä valaistuksesta. Tarvitaan sekä yleisvalaistus että kohdevalaistus työpisteisiin. Hyvän valaistuksen suunnittelun teet jo turvallisuussuunnittelun yhteydessä. Määrittele minne työmaalla sijoitat eri tyyppiset valaisimet ja ota kantaa myös niiden huoltoon ja puhdistukseen. Huomioi mahdollisuuksien mukaan myös työntekijöiden ikä, sillä yli 45-vuotiaat tarvitsevat nuorempia kollegoitaan enemmän valoa.

Sisätiloissa yleisvalaistuksen pitäisi olla vähintään 100 luksia ja ulkona 50 luksia. Valot eivät myöskään saa häiritä työmaan ympäristöä, esimerkiksi paistaa keskellä yötä naapuritalon ikkunoihin. Rakennustyömaalla suoritetaan monenlaisia töitä. Kukin aliurakoitsija voi myös hoitaa oman valaisunsa tehtävän työn mukaan, kuten esimerkiksi pintakäsittelytöissä tai maalauksessa ja tapetoinnissa valon voimakkuuden tulisi olla jopa 750 luksia.

Riittävä yleisvalaistus on tarpeellinen siksi, että silmä sopeutuu muuttuviin valaistusolosuhteisiin viiveellä. Kaikki varmasti tunnemme sen ilmiön, kun tuntuu, että  “silmät jäi ulos” kirkkaaseen auringonpaisteeseen, kun siirrymme sisätiloihin. Valaistus pitää sijoittaa riittävän korkealle ja suunnata siten, ettei kukaan häikäisty, muttei myöskään jää varjoihin. Varjot lisäävät työtapaturmariskiä.

Paikallisesti valaistu näkyy

Työkohteen paikallisvaloja kannattaisi olla kaksi, sillä toisen lakattua jostain syystä toimimasta, on toinen vielä takaamassa keskeytymätöntä työskentelyä. Useampi valaisin takaa turvallisemman työympäristön.

Pölyävien töiden tekemisessä pimeässä on se riski, että kun vihdoin taas nähdään jotain, onkin kaikki hienon pölykerroksen peitossa. Pahimmassa tapauksessa saatte aloittaa kaiken jälleen alusta, kun pöly on vallannut pinnat. Mitä paremmin pölyävien materiaalien, kuten kuiva-aineiden käsittelyn yhteydessä näkee, mitä tekee, sitä paremmin pystyy välttämään pölyn leviämisen työmaalle.

CAMU D2 – kohdepoistolaitteen tehokas työvalo ja ilmavirranohjausovien valkoiset pinnat tekevät pölystä näkyvää. Eli näet, miten pöly katoaa CAMU D2:n suodattimeen.

Tutustu tästä CAMU D2-kohdepoistolaitteeseen.

 

Scroll to Top