Ergono­mialla edistetään terveyttä rakennus­työmaalla

ergonomia rakennustyomaalla

Ikääntyminen ja työvoimapula koskettavat rakennusalaa siinä kuin muitakin aloja. Kaikkien pitäisi jaksaa työssä mahdollisimman pitkään, mutta rakennusalalla on pitkiä, tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauspoissaoloja enemmän kuin muilla aloilla keskimäärin. 

 Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään rakennusalalla enemmän kuin muilla aloilla. (Lähde RT)

Mikä siis ratkaisuksi? Hyvällä ergonomialla voidaan saavuttaa parannusta työoloihin ja työssä jaksamiseen.

Ergonomia huomioi ihmisen

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmiselle. Työ, työvälineet ja työympäristö sovitetaan työntekijän mukaan, eikä päinvastoin. Ergonomian avulla parannetaan työntekijän turvallisuutta, terveyttä, motivaatiota ja työviihtyvyyttä, mutta samalla myös järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. Lue lisää: Ergonomia, Työterveyslaitos.

Rakennustyö on fyysisesti raskasta, se sisältää paljon toistoja, hankalia työasentoja sekä tavaroiden nostoja ja siirtoja käsivoimin. Monet työn fyysiseen tekemiseen liittyvät ratkaisut tehdään vasta paikan päällä työmaalla, sen sijaan että työn ergonomia huomioitaisiin jo työmaata suunniteltaessa. Minne sijoitetaan käytettävät materiaalit, kuinka kauas työntekijä joutuu kävelemään hakeakseen lisää ja paljonko materiaali painaa? Onko työntekijän altistuminen haitallisille aineille huomioitu ja riittävät suojaukset olemassa? Miten valaistusolosuhteet, lämpötila, melu ja muut työviihtyvyyteen liittyvät asiat on järjestetty? Lue lisää rakennuspölystä ja työterveydestä.

Nämä kaikki ovat osa ergonomiaa, ja niitä suunnittelemalla ja toteuttamalla voidaan parantaa ja ylläpitää työterveyttä.

Ergonomia tuotesuunnittelussa

Rakennustyömaalla käytettävien tuotteiden suunnittelussa ergonomian huomioiminen on erityisen tärkeää. Laitteet pitää suunnitella niin, että niiden oikeanlainen käyttö on helposti omaksuttavissa, vaikka käyttäjien osaamistaso vaihtelisi. Laitteiden pitää myös opastaa käyttäjää tehokkaaseen ja hallittuun käyttöön, jotta väärästä käytöstä ei aiheudu turhaa kuormitusta.

Materiaalien pakkauskokojen pitää olla sellaisia, että niiden siirtämiseen ei tarvita kehonrakennuksen Suomen mestaria, vaan kenen tahansa työntekijän voimat riittävät. Tai apuna on välineitä, jotka keventävät taakkaa.

Hyvässä laitesuunnittelussa huomioidaan myös käyntiäänen melutaso, työvalot ja niiden suunnattavuus, laitteen helppo siirreltävyys ja helppokäyttöisyys.

Suunnittele työmaan ergonomia tarkoituksenmukaiseksi

Sitten vielä se työmaan ergonomian suunnittelu: mieti, minne ja milloin mikäkin laite sijoitetaan, jotta sen käyttäminen ei ole hankalaa, tai laite jää käyttämättä siksi, että se on väärässä paikassa. Jos esimerkiksi sekoituskoppi sijaitsee eri kerroksessa, kuin missä työntekijä tekee työtään, hän valitsee työmaan pölyyntymisen ja raskaiden paljujen kantamisen välillä. Siirreltävät laitteistot auttavat tähän ongelmaan, mutta kuinka helposti ne siirtyvät paikasta toiseen, esimerkiksi portaita ylös?

Tutustu tästä uuteen Consair CAMU D2 -kohdepoistolaitteeseen, joka siirtyy kevyesti sinne missä sitä tarvitaan ja säästää työntekijän raskaiden paljujen kantamiselta.

Videolta näet, miten CAMU nousee rappusia ja liikkuu ketterästi työmaalla.

{% video_player “embed_player” overrideable=False, type=’scriptV4′, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, width=’640′, height=’360′, player_id=’8410382028′, style=” %}

 

 

 

Scroll to Top