Putki­remontti ja pöly – ikuisesti yhdessä?

Putkiremontti ja pöly - ikuisesti yhdessä?

Googletimme “putkiremontti pölyltä suojaaminen”. 7600 hakutulosta. Tässä poimintoja parilta ensimmäiseltä sivulta. Niin vauva.fi:stä, medialta, ministeröltä kuin rakennusliikkeeltäkin.

“Suojaukset oli kyllä, sellaiset muoviseinämät ja kalusteet oli suojattu. Silti sitä pölyä vaan oli joka paikassa.” Vauva.fi

“Putkiremontti voi olla vaaraksi asuntoon jääville tavaroille. … rakennusyhtiö voi suojata tavarat esimerkiksi tekemällä väliaikaisen kiinteän seinän … Kamat ovat remontin jälkeen aivan pölyssä, vaikka missään ei näkyisi reikää …” Vantaansanomat.fi

“Usein urakoitsija antaa ohjeet, kuinka asunto tulee suojata. … Jos et halua perintömattosi likaantuvan, vie se muualle. Varsinkin pölyä tulee remontin aikana paljon. Toisaalta urakoitsijan tehtävä on suojata alueet, joissa työskennellään.” korjaustieto.fi/putkiremontti (Ympäristöministeriö)

“Putkiremontin aikanakin on yleensä mahdollista asua remontin kohteena olevassa huoneistossa. Se on kuitenkin epämukavaa melun, pölyn, vesi- ja sähkökatkojen sekä asunnossa remonttia tekevien työntekijöiden aiheuttaman häiriön takia. Remonttipöly on niin hienojakoista, että hyvästäkin suojauksesta huolimatta se pääsee tunkeutumaan melkein mihin vain…..” FIRA: Putkiremontti ja asunnon suojaus

Yleinen näkemys tuntuu olevan, että pölyä tulee joka tapauksessa ja siltä vain pitää suojautua mahdollisuuksien mukaan. Onko pöly välttämätön paha?

Saneerausurakoitsijan näytön paikka

Korjausrakentamista tekevälle yritykselle puhtaudenhallinta ja pölynhallinta ovat tärkeitä remonttikohteen siisteyden ja asukkaiden tyytyväisyyden kannalta. Hyvä pölynhallinta on myös työturvallisuusasia. Kun suunnittelet puhtauden- ja pölynhallinnan hyvin, on mahdollista saada hyvä lopputulos niin asukkaan kuin urakoitsijankin kannalta.

Onnistunut urakka lähtee siis liikkeelle hyvästä suunnittelusta. Putkisaneerauskohteessa hyvä puhtaudenhallinta- ja pölynhallintasuunnitelma syntyy, kun kuuntelet ja ymmärrät asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Suunnitelmassa määrittelet muun muassa minkälaisia suojauksia työmaalla käytetään pölyn leviämisen estämiseksi ja ilman puhdistamiseksi. Suunnitelmassa otat kantaa myös esimerkiksi materiaalien varastointiin työmaalla sekä siivouskäytäntöihin.

Suunnittelemalla ja tekemällä suojaukset huolella, vältät pölyn leviämisen huoneistoissa. Remonttikohteen asuntojen suojaus tehdään urakoitsijan ja asukkaiden yhteistyössä, pääasiassa suojaseinillä sekä lattian ja irtaimen omaisuuden suojauksella.

Suojaseinillä osastoit muut tilat erilleen työn alla olevista tiloista. Purettavat tilat on osastoitava aina omaksi alueekseen, ja ne on alipaineistettava. Sen lisäksi myös muu työskentelyalue on osastoitava erilleen tiloista, joihin pölyä ei saa päästä. Paras lopputulos saadaan aikaiseksi suunnittelemalla ja sijoittelemalla osastointiseinät siten, että kulku työskentelyalueen ja ns. puhtaiden tilojen välillä on mahdollisimman vähäistä. Varsin usein esimerkiksi keittiö, joka putkiremonttikohteessa on työskentelyaluetta, jää osastoinnin väärälle puolelle. Vaikka keittiössä ei tehtäisikään varsinaisesti pölyäviä töitä, pääsee pöly leviämään osastoinnin kulkuaukoista helposti väärälle puolelle.

Myös oviaukkoihin, joissa ovi on paikallaan, suojaus kannattaa tehdä, koska väliovet eivät välttämättä ole ilmatiiviitä. Asunnon sisäisiin suojaseiniin kannattaa tehdä vetoketjuovi, jolloin tilojen välillä pääsee tarvittaessa liikkumaan suojaseinää purkamatta.  Ohjeista sekä asukkaita että tiloissa kulkevia rakennustyöntekijöitä avaamaan ja sulkemaan suojauksissa olevia osastointiovia huolellisesti. Näin ne eivät rikkoudu tai jää auki, jolloin pöly pääsee leviämään. Jos muovi tai suojaus tippuu, sitä ei saa jättää siihen, vaan se on kiinnitettävä heti takaisin paikoilleen.

Ota asukkaat mukaan pölynhallintaan

Opasta ja tiedota asukkaita pölynhallintamenetelmistä hyvin. Pienillä kustannuksilla voit myös varmistaa, että asiakkaat hoitavat oman osuutensa suojauksesta. Tarjoa esimerkiksi asukkaille irtaimen omaisuuden pölysuojaksi edullista rautakaupan remonttisuojamuovia, jonka kustannus on hyvin pieni verrattuna sen tuomaan asiakastyytyväisyyteen. Tarjoa myös asukkaiden käyttöön lattiaan teipattavaa suojamuovia, jolla asukkaan on helppo peitellä isommat asuntoon jäävät huonekalut. Ehdota, että muovilla peitettyjen huonekalun päälle kannattaa heittää vielä esimerkiksi lakana tai muu kangas, joka sitoo ilmassa leijailevan pölyn itseensä. Siten pöly on helpompi siirtää asunnosta ulkoilmaan pudisteltavaksi. Tarjoa myös suojausteippiä, jolla asukkaat voivat teipata niiden huoneiden ovet tiiviiksi, joihin remontti ei ulotu ja joissa ei tarvitse käydä sen aikana.

Pölynhallinta rakennusvaiheessa

putkiremonttikohteen rakennuttaja esittää suojausvaatimukset

Putkisaneerauskohteen rakennuttaja esittää vaatimukset suojauksen tasosta tai millaisia suojausmenetelmiä käytetään. Urakoitsija kirjaa menetelmät rakennustyöselostukseen. Urakoitsija vastaa yleensä suojauksista, ja valvojan tehtävä on tarkastaa ne ennen työn aloittamista. Mikäli suojauksesta tai sen puuttumisesta aiheutuu vaurioita, urakoitsija on velvollinen korjaamaan ne.

Huomioi pölynhallinta jo tuotannonsuunnittelussa. Pölyntorjunnassa auttavat työmenetelmien tai -materiaalien valinta, kohdepoistolaitteiden käyttäminen, hyvin suunniteltu osastointi ja ilmanpuhdistus ja liikkumisen hallinta työmaalla, työmaalogistiikka ja jätehuolto sekä asianmukaiset henkilösuojaimet. Tekemällä asiat järjestelmällisesti pääset pitkälle pölyttömyydessä.

Perinteisellä menetelmillä tehdyissä putkiremonteissa pöly syntyy vanhojen rakenteiden, erityisesti kylpyhuoneiden purkamisesta sekä materiaalien työstämisestä ja valmistamisesta työmaalla.

Purkuvaiheessa osastoi kylpyhuone rakennusmuovin avulla ja tee läpivienti alipaineistusta varten, jolloin likainen ilma ei pääse purettavasta kylpyhuoneesta asuntoon.

Käytä purkutyössä rakennusimureita, joilla saat kylpyhuoneisiin jäämään mahdollisimman vähän pölyä. Kaikissa pölyävissä töissä ota käyttöön kohdepoistolla varustettuja työvälineitä.

Yksi työmaan pölyävimmistä työvaiheista purkutöiden lisäksi on valumassojen ja tasoitelaastien sekoitus, järjestä näille omat työpisteet pölynhallintamenetelmineen, kuten sekoituskoppi ja osastointi, ja -laitteineen, kuten kohdepoistolaite ja alipaineistaja. Käytä niin purkamisessa kuin rakentamisessa mahdollisimman vähän pölyäviä materiaaleja ja työmenetelmiä.

Huolehdi päivittäisestä  siivouksesta ja jätehuollosta, jotta puhtaus pysyy hallinnassa. Asunnot siivotaan ja imuroidaan säännöllisesti pölyn kulkeutumisen välttämiseksi, kuten rappukäytävätkin.

Kaikkein paras pölynhallintamenetelmä on olla muodostamatta pölyä. Lue lisää e-kirjastamme Pölynhallinta on laatuprosessi.

Asiakkaan palaute kertoo miten onnistuitte

Kun työt on saatu päätökseen ja pölymittaukset tehty, kannattaa vielä laittaa kysely asukkaille samoin kuin taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle ja konsultille sekä jutella vaikka vielä valvojankin kanssa. Miten meni, onnistuttiinko pölynhallinnassa? Oliko pölyä enemmän vai vähemmän kuin mitä asukkaat pelkäsivät? Lopuksi kannattaa tehdä itselle yhteenveto siitä, mitä oltaisiin voitu tehdä toisin ja parantaa tilannetta, mutta pääasia että yritit!

Blogissa on hyödynnetty mm. Miika Sundqvistin opinnäytetyötä ASUKKAIDEN HUOMIOIMINEN LINJASANEERAUKSESSA – Urakoitsijan näkökulma

 

Scroll to Top