Pätkä­työläinen pölyn­hallinnassa

Pätkätyölaisten ja vuoratyöntekijöiden koulutus rakennustyömaalla

Pätkätyöntekijät ja vuokratyöntekijät tarvitsevat yhtä lailla perehdytystä rakennusurakoitsijan ja kunkin työmaan käytäntöihin esimerkiksi pölynhallinnassa kuin vakinaiset työntekijätkin. Uudet työmaalle tulijat, olivat he millaisella sopimuksella tahansa, on syytä opettaa rakennustyömaan tavoille samantien. Miten työmaan puhtaudesta, olosuhteiden hallinnasta ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan teidän yrityksessänne? Millaisia kosteudenhallintamenetelmiä on käytössä, miten pöly pidetään kurissa?

Yksikin työntekijä, jolla ei ole pölynhallinnan kannalta oikeaa asennetta, voi hetkessä tehdä tyhjäksi kymmenen työkaverinsa huolellisen toiminnan. Kun pöly kerran lähtee leviämään, on se paljon vaikeampi enää ottaa haltuun, kuin jos se olisi otettu talteen heti syntyhetkellä. Pahinta on, jos pöly pääsee ilmanvaihtokanaviin.

Miksi pölyä pitää hallita?

Rakennustyöntekijöiden kannattaisi huolestua rakennustyömaalla syntyvistä pölyistä, sillä ne aiheuttavat haittaa terveydelle ja viihtyvyydelle. Pölyinen rakennustyömaa altistaa työntekijät hengitysteitä ja limakalvoja ärsyttäville aineille, jotka ovat myös syöpää aiheuttavia. Lue lisää rakennuspölystä ja sen haitoista e-kirjastamme.

Eikä pölyhaitta rajoitu vain rakennusaikaan, vaan valmiiseen rakennukseen saattaa jäädä runsaita määriä rakennusaikaista pölyä, jota rakennuksen ilmanvaihto kierrättää siinä asuvien tai työskentelevien ihmisten hengitysilmassa.

Miten pölyä hallitaan?

Ota pölynhallintamenetelmät ja laitteet, sekä niiden oikea käyttö esille työmaakokouksissa. Kun työmaalle tulee uusia alihankkijan työntekijöitä tekemään omaa osuutta urakasta, käy samat asiat läpi heidän kanssaan, ennen kuin päästät heidät työmaallesi hommiin.

  • Laadi ohjeistuksia ja kouluta, siitä on hyötyä. Voit helpommin puuttua väärin toimivan työntekijän tekemisiin, jos yhteiset kirjoitetut säännöt on olemassa. Hyvät kuvalliset ohjeistukset vähentävät työtä jatkossa.
  • Ongelmatilanteissa hyvästä pölynhallintaprosessista on apua. Kun palaatte noudattamaan sovittua prosessia ja laadittua pölynhallintasuunnitelmaa, voitte vielä korjata tilanteen.
  • Laadi pölynhallintasuunnitelmat kutakin työmaata varten erikseen ja pidä niitä aktiivisesti esillä työmaakokouksissa.
  • Perustele, selitä ja havainnollista.
  • Pölynhallinta on yhteinen asia, ota siis alihankkijat mukaan kehittämään työmaata.

Näin saat kaikki työmaallasi työskentelevät tekemään hyvää pölynhallintaa.

Pölynhallinta on laatuprosessi e-kirjamme antaa perusteelliset vinkit aktiiviseen ja passiiviseen pölynhallintaan sekä korjaaviin toimenpiteisiin, eli siivoukseen. Lue lisää tästä.
 

Scroll to Top