Ota P1-puhtaus­luokan rakenta­misen keskeiset osa-alueet haltuun

P1-puhtausluokan rakennustyömaan osastokyltti lataa monikielisinä

Rakennushankkeen puhtausluokituksella tavoitellaan sitä, että rakennuksen tilat ovat puhtaat – eli pölyttömät – siinä vaiheessa, kun rakennus luovutetaan tilaajalle. Samalla ehkäistään rakennusvaiheesta peräisin olevien epäpuhtauksia kulkeutumisen sisäilmaan rakennuksen käytön aikana. Kun rakennuttaja tai tilaaja pyrkii S1- tai S2-luokkaan, hanke on toteuttava P1-puhtausluokan vaatimuksia noudattaen.

Lataa P1-puhtausluokan rakentaminen e-kirja

Lataa P1-puhtausluokan rakentamiseen liittyvä e-kirjamme, josta saat vinkkejä P1-rakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Pölyttömään lopputulokseen P1-puhtausluokan rakentamisella

Alla on listattuna P1-rakentamiseen liittyvät keskeiset osa-alueet, joita toteuttamalla pääset pölyttömään lopputulokseen. Lue näistä aihealueista lisää e-kirjasta.

  • Tee pölynhallintasuunnitelma

  • Järjestä koulutukset ja perehdytys

  • Suunnittele ja toteuta pölynhallintaprosessi, jossa aktiivinen ja passiivinen pölynhallinta sekä korjaavat toimenpiteet muodostavat hallitun kokonaisuuden.

  • Toteuta aktiivista pölynhallintaa eli pölyntorjuntaa. Kohdepoistolla hallitset pölyt ja epäpuhtaudet siellä, missä ne muodostuvat. Käytä työskennellessäsi myös pölyttömiä ja vähäpäästöisiä menetelmiä mahdollisuuksien mukaan.
  • Hyödynnä passiivista pölynhallintaa korjaamaan aktiivisen pölynhallinnan puutteita. Sulje koneellinen ilmanvaihto ja tulppaa työalueiden kanavistot. Osastointi ja alipaineistus ovat keskeisiä passiivisen pölynhallinnan keinoja. Tilan pölypitoisuutta voit hallita ilmanpuhdistimella.

  • Korjaavat toimenpiteet, eli siivous ja laadunhallinta viimeistelevät P1-puhtausluokan rakentamista. 

  • Hoida myös jätteidenhallinta, loppusiivous ja puhtauden arviointi huolella.

  • Myös työmaan logistiikka on osa laadunhallintaa. Määrittele ja valvo työmaalla liikkumista, sekä käytettävien ja työmaalla varastoitavien materiaalien käsittelyä ja suojausta.

P1-puhtausluokan rakentamisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Työntekijä ja rakennuksen tuleva käyttäjä välttyvät terveydelle haitalliselta pölyltä ja tilojen likaisuudelta. Myös tilaaja ja urakoitsija hyötyvät pölynhallinnasta asiakastyytyväisyyden ja alempien siivouskustannusten kautta.

Lataa P1-puhtausluokan rakentaminen e-kirja.

Lue myös lisää prosessimaisesta pölynhallinnasta:

Lataa Pölynhallinta on laatuprosessi e-kirja

Scroll to Top