Joukkoälystä voimaa

Vedän Consairilla KIRA-digi-projektia, jossa pyritään ratkomaan palvelumuotoilun avulla P1-puhtausluokan rakentamiseen liittyviä haasteita. Aihe on laaja ja monimutkainen ja se koskee monia sidosryhmiä. Tästä syystä kokosin ryhmän alan ammattilaisia ratkomaan asioita kanssani. Mukana asiantuntijaryhmässä ovat:

Sara von Hertzen, HUS Kiinteistöt
Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys ry
Terhi Mikkilä, Brado Oy
Antti-Eemeli Mäkinen, Suomen Tilaajavastuu Oy
Sami Saari, RALA
Olli-Pekka Kari, Rakennustieto Oy
Erkki Aalto, innovaatio- ja kehitysaktivisti
Jouni Ojala, Rakennuslordi Oy
Mikael Långström, Rakli
Mikko Myller, TTS
Antti Väisänen, Consair
Merja Jukola, Consair
Frank Russi, Consair

Lisäksi moni muu alan tekijä ja toimija on antanut panoksensa mm. vastaamalla kyselyyn.

Hahmottelin projektin rungon muotoiluprosessin vaiheiden avulla: Ymmärrys – Ideointi – Testaus – Toteutus.

Kira-Digi P1-työryhmän kokous Maria01:ssä

Mitä sitten olemme tähän mennessä tehneet?

Tapaamme noin kahden viikon välein kahden tunnin työpajoissa, joissa työstämme erilaisia tehtäviä palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Kahden viikon luuppi on ollut toimiva, koska väliviikoilla ehdin koota ja jalostaa aineistoa, jotta seuraavalla kerralla päästään jatkamaan vauhdilla eteenpäin.

P1-kira-digi_protoilua

Antti Väisänen ja Antti-Eemeli Mäkinen esittämässä protoaihioita.

Tällä hetkellä menossa on prototyyppien tekeminen ja jaan tässä muutaman ideoiden pohjalta tekemäni proton.

Ymmärrysvaiheessa koottu aineisto kertoi työmaalla esiintyvistä haasteista mm. työntekijöiden vaihtuvuudesta ja  kieli- ja kulttuurieroista. Tästä syystä ainakin osan ohjeista olisi hyvä olla visuaalisessa muodossa.

P1-palvelumuotoilussa oikeaoppista materiaalien varastointia

Tässä ohjeessa neuvotaan oikeaoppista varastointia P1 -työmaalla. Kaiken tavaran tulisi olla lavojen päällä, ei lattialla tai maassa.

P1-prototyyppi - mistä tietoa löytyy

Tässä ohjeessa neuvotaan mitä P1 lyhyesti tarkoittaa ja mistä työntekijä löytää lisätietoa.

P1-ohje roolikohtaisista ohjeistuksista

Tämä ohje tulisi mm. työmaan portille ja sosiaalitilaan. Jokaiselle työntekijälle on oma roolikohtainen ohjeistus P1-työmaalla toimimisesta. QR-koodin takaa löytyy tietoa mm. mitä P1-rakentaminen tarkoittaa juuri minun kohdallani ja miksi ohjeiden noudattaminen on tärkeää.

Projektin aikataulu ja tavoitteet ovat kovat, mutta olemme ihan hyvässä vaiheessa tällä hetkellä. Asiantuntijaryhmän jäsenet ovat olleet ilahduttavan sitoutuneita projektiin ja antaneet suuren panoksen projektille. Olen myös saanut palvelumuotoilijan sydäntä lämmittävää palautetta projektin etenemisestä ja käytetyistä menetelmistä.

Tästä on hyvä jatkaa!

Laura Rinta-Jouppi/ Palvelumuotoilija, Consair Oy

 

Scroll to Top