Täl­lä ker­taa blo­gis­sam­me emme voi­si olla kau­em­pa­na raken­nus­työ­mais­ta, sil­lä näin kesäl­lä on hyvä läh­teä vähän tuu­let­tu­maan. Pyyh­kiä pöly­jä aja­tuk­sis­taan ja itses­tään reip­paas­sa meri­tuu­les­sa. Vaik­ka kvar­taa­li­ta­lou­des­sa emme elä­kään, pidäm­me Con­sai­ris­sa ns. Kvar­taa­li­ki­va-tapah­tu­mia. Eli teh­dään jotain nor­maa­lis­ta poik­kea­vaa ja mie­lel­lään myös kivaa noin 3 kuu­kau­den välein. 

Täl­lä ker­taa kvar­taa­li­ki­va osui siis kesä­kuu­hun ja juhan­nus­vii­kol­le. Sik­si suun­ta­sim­me Espoon edus­tal­la sijait­se­val­le Kapa­ren-ulkoi­lusaa­rel­le pitä­mään Con­sai­rin kesä­päi­vää koko tii­min voimin.

Saim­me tutun kip­pa­rim­me venei­neen käy­mään saa­rel­la jo etu­kä­teen, sil­lä Kapa­ren-nimi vei aja­tuk­set meri­ros­vo­seik­kai­lui­hin ja aar­tee­net­sin­tään. Sitä var­ten maas­toon pii­lo­tet­tiin vink­ke­jä ja teh­tä­viä sekä itse aar­re. Mut­ta ennen kuin aar­tee­net­sin­tä voi alkaa, piti saa­ri vallata.

Kapa­ren on pie­ni saa­ri, joten aar­tee­net­sin­näs­sä kuta­kuin­kin kier­sim­me koko saa­ren ja kään­sim­me kiviä ja kai­voim­me aar­ret­ta puun oksien alta. Vin­kit oli­vat visai­sia ja teh­tä­vät äly­nys­ty­röi­tä hie­ro­via. Voit­ta­ja­tii­mi rat­kai­si ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä olleen sudo­kun nopeas­ti, mut­ta etsi seu­raa­vaa ras­tia lii­an kau­an, eikä edes osan­nut rat­kais­ta teh­tä­vää ilman toi­sen tii­min apua. Mut­ta sen jäl­keen vii­mei­nen ras­ti, eli aar­re löy­tyi­kin nopeasti.

Aar­tee­net­sin­nän jäl­keen gril­la­sim­me lou­naam­me ja söim­me hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Ilta­päi­väl­lä vie­lä rat­kot­tiin puu­ja­lan hei­ton mes­ta­ruus. Eli kisat­tiin mölkkypelissä.

Tuu­li, jos­ta meteo­ro­lo­git oli­vat varoi­tel­leet­kin, nousi päi­vän mit­taan mel­koi­sek­si puhu­rik­si, mut­ta paluu­reit­tim­me kul­ki tur­val­li­ses­ti Espoon Suvi­saa­ris­ton hal­ki takai­sin vene­sa­ta­maan. Nyt jak­sam­me taas vie­dä pölyn­hal­lin­nan ilo­sa­no­maa raken­nus­työ­mail­le, aina­kin kesä­lo­miin asti.

Kuvas­sa vasem­mal­ta: Taka­ri­vi Mar­ko Taka­la, Frank Rus­si, Juho Jalo­nen. Etu­ri­vi: Enna Rane, Mer­ja Juko­la ja Ant­ti Väi­sä­nen. Ant­to Nykä­nen puut­tuu kuvasta.