Rakennuspölyn aiheuttamat terveyshaitat.

Pitkäaikainen altistuminen rakennuspölylle voi aiheuttaa pysyviä terveyshaittoja. Rakentajilla on riski sairastua asbestisairauksiin, verisuonisairauksiin, astmaan ja keuhkosyöpään. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa myös silikoosia eli keuhkoahtaumatautia, joka on parantumaton sairaus. Lisäksi rakennuspöly aiheuttaa allergioita, kuten esimerkiksi kosketusärsytysihottumaa.

  • keuhkosairaudet, kuten keuhkosyöpä, silikoosi/keuhkoahtaumatauti, asbestoosi/pölykeuhko
  • verisuonisairaudet
  • allergiat

Altistumisen määrän ja keston lisäksi pölyn aiheuttamiin terveyshaittoihin vaikuttavat kullekin pölylaadulle ominaiset terveysvaikutukset sekä hiukkaskoko ja hiukkasen muut ominaisuudet.

Esimerkiksi sementtipöly ärsyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Reagoidessaan veteen sementti muuttuu voimakkaasti emäksiseksi ja jopa syövyttäväksi. Sen pH arvo on 12-13, eli se on yhtä korkea kuin esimerkiksi viemärinavausaineella.

Kvartsipöly takertuu helposti keuhkorakkuloihin ja keuhkot pikkuhiljaa täyttyvät pölystä. Pitkäaikaisessa altistumisessa kvartsi aiheuttaa silikoosia (kivipölykeuhkoa) ja keuhkosyöpää. Suomessa työperäinen altistuminen kvartsille koskee noin 50000 työntekijää.

Asbesti on erittäin vaarallista hengitettynä. Keuhkoihin päätyessään asbestilla ei ole luontaisia mahdollisuuksia poistua elimistöstä esimerkiksi limanerityksen kautta. Kvartsista poiketen asbesti voi aiheuttaa vakavia haittoja jo lyhytkestoisessa altistuksessa. Hengitysliiton mukaan asbestin takia sairastuu edelleen noin 450 ihmistä vuodessa, vaikka asbestin käyttö rakentamisessa kiellettiin Suomessa vuonna 1994.

Pölyjen aiheuttamat vakavat terveyshaitat kehittyvät tavallisesti vuosien tai vuosikymmenien altistumisen aikana. Ne alkavat usein oireilemaan vasta myöhemmällä iällä ja valitettavan usein vasta eläkeiän kynnyksellä.

Scroll to Top