Miten rakennuspöly leviää työmaalla?

Pölyllä on aina syntylähde, se ei ilmesty tyhjästä. Rakennustyömaalla pölyä syntyy, kun rakennusmateriaaleja työstetään ja valmistetaan. Pöly leviää helposti ilmavirtojen mukana ympäri työmaata, ja se laskeutuu ennen pitkää pinnoille aiheuttaen näkyvän sotkun.

Pöly on otettava kiinni heti sen synty­vaiheessa.

Pölyn kiertokulku:

  1. Pölyä syntyy, kun materiaaleja työstetään 
  2. Pöly leviää ilmavirtojen mukana
  3. Pöly laskeutuu hitaasti pinnoille

Ilmassa leijaileva pöly on vaaraksi ihmisille. Pinnoille laskeutunut pöly on vaaraksi tuotannolle, koska se hidastaa rakenteiden kuivumista.

Hyvin tehty pölyntorjunta vähentää kustannuksia, sillä työmaan riskit vähenevät ja työmaa pysyy paremmin aikataulussa.

Materiaaleja työstettäessä työkaluilla, pöly syntyy aina työstävän terän ja materiaalin kosketuskohdassa hyvin pienellä alueella. Työstävä terä sinkoaa pölyä voimakkaasti ympäristöön ja aiheuttaa nopeasti pölypilven työpisteeseen ellei pölyä siepata kiinni työkaluun kiinnitettävällä kohdepoistolaitteella, joka on kytketty pölynimuriin. Kohdepoistolaitteen lisäksi, tai sen sijasta, pölyn syntymistä voidaan ehkäistä sitomalla pöly veteen esimerkiksi kastelemalla työstöterää.

Pölyä syntyy myös laastien, tasotteiden ja muiden kuiva-aineista tehtävien massojen valmistamisen yhteydessä. Kuiva-aineiden valmistamisessa pölyä syntyy työkalutyöstöä laajemmalla alueella.

Kuiva-aineiden valmistamisessa pölynlähde on aluksi kuiva-ainepussin suulla, kun pussia avataan. Kaatovaiheessa pölisee sekä pussi että sekoitusastia. Ja lopuksi vielä sekoittaminen nostaa pölyä ilmaan astiasta. Kuiva-aineiden valmistamisen pölyisin työvaihe on laastipussin tyhjentäminen sekoitusastiaan.

Kuiva-aineiden valmistuksessa syntyvän pölyn torjunnassa helpointa ja tehokkainta on käyttää matalapaineista kohdepoistolaitetta, jossa ilmämäärä riittää pölyn sieppaamiseen laajemmalta alueelta. Pölynpoisto tehostuu, kun sekoitusastia rajataan ilmanohjaimilla sekoitusastian ympäriltä.

Osastoimattomalla työmaalla pöly leviää helposti. Pöly leviää ilmavirtojen mukana, joita synnyttävät rakennuksen paine-erot, lämpötilaerot, ilman kulkeutuminen avoimista aukoista rakennukseen sisään ja sieltä ulos sekä työntekijöiden ja materiaalivirtojen liike työmaalla.

Ilmaan levinnyt pöly voi kulkeutua rakennuksessa hyvin pitkiä matkoja kerroksesta toiseen. Pöly laskeutuu keskimäärin 20 cm tunnissa, joten ilmaan päätyessään se ei ehdi laskeutua pinnoille yhden työpäivän aikana. Liike työmaalla ja pinnoilla kävely nostaa pölyä helposti takaisin ilmaan, joten kaiken pölyn laskeutumiseen pinnoille voi lopulta mennä useita päiviä.

Mitä enemmän pölyä on pinnoilla, sen haastavampaa siivoamisesta tulee. Pölykerros ilmestyy pinnoille aina uudelleen, koska myös siivoaminen nostaa jonkin verran pölyä takaisin ilmaan. Tästä syystä loppusiivous joudutaan usein tekemään lukuisia kertoja, jos pölyntorjuntaa ei ole toteutettu riittävästi rakentamisen aikana.

Pölyn syntymisen ja leviämisen estämiseksi pölyävissä töissä täytyy aina käyttää kohdepoistoa ja/tai pölynsidontaa. Työtilat, joissa tehdään pölyävää työtä, täytyy erottaa omiksi osastoiksi aina, kun se on mahdollista. Osastoiduissa tiloissa käytetään ilmanpuhdistimia ja mahdollisuuksien mukaan osastot myös alipaineistetaan. Alipaineistamalla, osasto puhdistuu nopeammin, ja pölyn leviäminen osaston ulkopuolelle estyy.

Scroll to Top