Mistä rakennuspöly koostuu?

Tiesitkö, että kaikki pöly on terveydelle haitallista, kun sitä on liikaa? Rakennuspölyssä on lisäksi useita haitallisia aineita, jotka ovat jopa terveydelle vaarallisia. Tärkeimmät rakennuspölyn komponentit, joilla on vaikutuksia terveyteen, ovat betoni-, kivi-, tiili-, laasti- ja kovapuupölyt sekä korjausrakentamisessa asbesti.

  • betonipöly
  • kivi- ja tiilipöly
  • laastipöly
  • puupöly
  • asbesti (korjausrakentamisessa)

Rakennuspöly koostuu pääosin betonipölystä. Betonin valmistuksessa käytetään sementtiä, hiekkaa ja vettä sekä mahdollisesti lisäaineita. Kiviainekset sisältävät syöpävaaralliseksi luokiteltua kvartsia ja laasteissa käytetyt lisäaineet voivat sisältää raskasmetalleja. Betoni on myös vahvasti emäksistä, joten se on myös syövyttävää.

Vaarallisinta on alveolijakeinen rakennuspöly, joka koostuu alle 10μm kokoisista hiukkasista. Alveolijakeinen pöly päätyy syvälle hengitysteihin ja takertuu keuhkorakkuloihin. Pöly myös ärsyttää ihoa ja silmiä, ja se voi aiheuttaa erilaisia allergioita.

Uudisrakentamisessa pölyongelmat syntyvät enimmäkseen hionta- ja tasoitetöissä, laastien valmistuksessa, poraus- ja roilotustöissä sekä myös siivouksessa. Korjausrakentamisessa rakenteiden purkaminen synnyttää paljon pölyä.

Kaikki kovapuupölyt (lehtipuupölyt) ovat nykyisin myös luokiteltu syöpävaarallisiksi. Purkutöissä voi esiintyä myös erittäin vaaralliseksi haitta-aineeksi luokiteltua asbestia, jonka käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin vuonna 1994.

Muita tyypillisiä vanhojen rakennusmateriaalien haitta-aineita ovat asbestin lisäksi PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet sekä haitalliset metalliyhdisteet kuten lyijy. Tyypillisiä materiaaleihin imeytyneitä haitta-aineita ovat öljyhiilivedyt sekä PAH-yhdisteet.

Scroll to Top