Vuo­kraa CAMU.

Näin se toi­mii. Hel­pos­ti ja vaivattomasti.

1. Ota yhteyttä

Ker­ro meil­le pölyn­hal­lin­nan haas­tee­si, me autam­me sinua.

2. Sovi­taan esit­te­ly työmaallesi

Tulem­me käy­mään työ­maal­la­si ja esit­te­le­mäs­sä CAMU D2 ‑lait­teen. Samal­la voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la miten vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen koh­de­pois­to kan­nat­taa työ­maal­la­si jär­jes­tää. Teem­me sinul­le tar­jouk­sen tar­vit­ta­vas­ta mää­räs­tä CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tei­ta ja suodattimia.

3. Toi­mi­tus työmaalle.

Tyy­ty­väi­syys­ta­kuu. Kokei­le CAMUa vii­kon ajan. Jos lai­te jos­tain syys­tä ei sovel­lu työ­maal­le­si, haem­me sen pois.

Ota yhteyt­tä.

Soi­ta suo­raan vuokraamoon

Tommi Jäminki
Tom­mi Jäminki

Myyn­ti ja laitevuokraus

044 783 4122
säh­kö­pos­tio­soit­teem­me ovat muo­toa
etunimi.sukunimi (at) con​sair​.fi

Juho Jalonen
Juho Jalo­nen

Myyn­ti ja laitevuokraus

044 596 0032
säh­kö­pos­tio­soit­teem­me ovat muo­toa
etunimi.sukunimi (at) con​sair​.fi

Jätä yhteys­tie­to­si