Raken­nus­pö­ly.

Mik­si sii­tä pitää olla huolissaan?

Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja sii­tä, miten pöly­hait­to­ja voi­daan ehkäis­tä. Lataa uusi, ilmai­nen e‑kirja.

E‑kirjasta saat tie­toa mm. näis­tä aiheista:

  • Mitä raken­nus­pö­ly on?

  • Hen­gi­ty­se­li­met pölyaltistuksessa

  • Pöly raken­nus­työ­maal­la

  • Kvart­sin haittavaikutukset

  • HTP-arvot mit­ta­ri­na

  • Pölyn muut hait­ta­vai­ku­tuk­set työmaalla

  • Sisäil­mas­to­luo­ki­tus ja Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­nen

  • Työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion mah­dol­li­suu­det vaikuttaa.

Ota raken­nus­pö­ly haltuun

Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den kan­nat­tai­si huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Pölyi­nen raken­nus­työ­maa altis­taa työn­te­ki­jät hen­gi­tys­tei­tä ja lima­kal­vo­ja ärsyt­tä­vil­le aineil­le, jot­ka ovat myös syö­pää aiheuttavia.

Eikä pöly­hait­ta rajoi­tu vain raken­nusai­kaan, vaan val­mii­seen raken­nuk­seen saat­taa jää­dä run­sai­ta mää­riä raken­nusai­kais­ta pölyä, jota raken­nuk­sen ilman­vaih­to kier­rät­tää sii­nä asu­vien tai työs­ken­te­le­vien ihmis­ten hengitysilmassa.

Tär­kein­tä on, että kukin raken­nus­työn­te­ki­jä itse alkaa huo­leh­tia omas­ta suo­jau­tu­mi­ses­taan sekä vaa­tii kun­nol­lis­ta pölyn­hal­lin­taa ja väli­nei­tä siihen.

Lataa e‑kirja syöt­tä­mäl­lä yhteystietosi.