Kii­tos kiin­nos­tuk­ses­ta­si Raken­nus­pö­ly –
Mik­si sii­tä pitää olla huo­lis­saan? ‑e-kir­jaan

 

E‑kirjan luet­tua­si olet saa­nut käsi­tyk­sen raken­nus­pö­lyn aiheut­ta­mis­ta ter­veys­hai­tois­ta ja miten nii­tä voi­daan ehkäistä!

Raken­nus­pö­ly. Mik­si sii­tä pitäi­si olla huo­lis­saan?