AVI valvoo ja ohjeistaa

Vuonna 2020 voimaan astunut Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta työpaikoilla aiheutti paineita muuttaa prosesseja myös rakennusteollisuudessa. Nyt pelkkä rakennussiivous ei enää riitä vaan pölyn syntymistä ja leviämistä ilmateitse täytyy ehkäistä ja pölyntorjuntaa on tehtävä koko rakentamisen ajan. Aluehallintoviranomaisen (AVI) tehtävänä on ollut valvoa, että myös rakennusteollisuus mukautuu lain asettamiin uusiin vaatimuksiin.

Vaikka asetus syöpävaaran torjunnasta astui voimaan vuoden 2020 alussa, on lain noudattamisessa edelleen vuonna 2023 puutteita rakennustyömailla. Muutos on tapahtunut hitaasti ja edelleen on työmaita, joilla pölyntorjunta on riittämätöntä tai sitä ei ole ollenkaan.

Avin tiedotteessa 20.9.2021 ylitarkastaja Mikko Koivisto arvioi sen hetkistä tilannetta: ”Erityisesti pienet rakennusalan yritykset ja rakennuttajatahot eivät ole kovin hyvin tietoisia lainsäädännön muutoksesta. Työpaikoilla ei tiedetä riittävän hyvin esimerkiksi kvartsipölyn raja-arvoa. Riskejä ei ole arvioitu riittävästi eikä tarvittavia suojaustoimenpiteitä ole tehty, jolloin työntekijöitä altistuu syöpävaarallisille pölyille. Kysymys ei ole haluttomuudesta noudattaa lakia, vaan pikemminkin tiedon puutteesta”.

Asetuksen täytäntöönpanon seuraamiseksi työsuojeluviranomaisilla alkoi vuonna 2021 kolmivuotinen valvontahanke, joka keskittyy erityisesti vakavien työtapaturmien ennalta ehkäisemiseen rakennustyömailla. Hankkeessa yhtenä keskeisenä valvontakohteena on kvartsipölyn torjunnan suunnittelu ja toteutus työmailla. Valtakunnallisessa hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään sekä uudis- että korjausrakennustyömaille.

Valvontahankkeen aikana rakennustyömailla, joissa pölyntorjunta ei ole ollut kunnossa, on herätty pikkuhiljaa todellisuuteen; pölyntorjuntaa on pakko kehittää. Aluehallintoviranomainen voi tarvittaessa määrätä sakkoja tai jopa sulkea työmaan määräajaksi, jos pölyntorjunnassa on selkeitä puutteita. Näitä tapauksia on ollut useita.

Pääasiassa viranomaiset toteuttavat valvontaa ohjaavalla otteella. Huomautus ja ongelman korjaaminen määräajassa on tyypillisesti keino, jolla viranomainen puuttuu epäkohtiin. Viranomaiset keskittyvät ensisijaisesti suunnitelmiin ja asiakirjoihin, joiden täytyy olla kunnossa. Sen lisäksi AVI tekee tarkastuskäyntejä myös työmaille.

Linkissä AVI:n kvartsipölyn valvontaohje:

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/4841243/Kvartsipitoiselle+polylle+altistumisen+valvonta+rakennusalalla.pdf

Scroll to Top