Alipaineistaja pölynhallinnassa

Suosittu tapa tehdä passiivista pölynhallintaa on alipaineistus. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että alue, jossa pölyä syntyy, osastoidaan. Pelkkä osastointi on yleensä riittämätön pölyntorjuntakeino. Siksi osastoituun tilaan sijoitetaan tarpeellinen määrä alipaineistajia, joilla korjausalue saadaan alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden.

Osastoidusta ja alipaineistetusta tilasta poistetaan ilmaa siten, että korvausilmaa virtaa puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Likaantunut poistoilma suunnataan suodatettuna yleensä ulkoilmaan muoviputkea pitkin.

Alipaineistuslaite tulee sijoittaa eri puolille korjattavaa tilaa kuin tuloilmareitti, jotta mahdollisimman suuri alue olisi ilmanvaihdon vaikutusalueella. Alipaineistuksen pitää säilyä jatkuvasti ja kaikissa olosuhteissa, ja sitä tulee seurata mittareiden avulla. Alipaineistusta pidetään yllä aina loppusiivoukseen asti, kunnes haluttu puhtaustaso on saavutettu.

Alipaineistajan mitoitus

Alipaineistajien mitoituksessa on huomioitava tehon aleneminen suodattimen kuormittuessa. Laitteiden määrien ja tyyppien valinnassa käytetään laitekohtaisia paineentuotto- ja ilmamäärätietoja.

Silmämääräisestikin alipaineistuksen voi todeta osastoinnissa käytetyistä muoviseinistä, jotka painuvat alipaineiseen tilaan päin ilmavirran vaikutuksesta. Alipaineen tulisi olla 5-15 Pa ja ilman tulisi vaihtua 6-10 kertaa tunnissa. Korvausilmaa otetaan kontrolloidusti noin 20 % poistettua ilmaan vähemmän. Mielellään korvausilma otetaan ulkoa. Tällöin pitää kuitenkin huolehtia korvausilman sopivasta lämpötilasta.

Liian suuri alipaine on haitallista. Se voi rikkoa suojaseinien tiivistyksiä, ovet eivät aukea ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminta voi häiriintyä. Korvausilma saattaa kulkeutua työskentelytilaan esim. mikrobeja sisältävien kosteusvaurioituneiden rakenteiden läpi.

Alipaineistus kuiva-aineiden sekoituksessa

Kuiva-aineiden sekoituksessa syntyy paljon vaarallista rakennuspölyä, ja alipaineistettu sekoituskoppi onkin yleinen tapa hallita pölyä.

Sekoituskoppi toimii hyvin passiivisessa pölynhallinnassa, kunhan sekoituskopissa toimitaan huolellisesti, huolletaan suodattimet päivittäin ja alipaineistaja on riittävän suuri – lisäksi muistat käyttää hengityssuojainta.

Kohdepoisto on aktiivista pölynhallintaa. Sillä pölyn leviäminen estetään jo sen syntyhetkellä. Kohdepoistaja, kuten CAMU säästää askeleitasi, sillä se liikkuu sinne, missä teet työtäsi.

Lue lisää sekoituskopin ja kohdepoistolaitteen käytöstä rakennustyömaan pölynhallinnassa. 

Lue myös yleisimmistä alipaineistuksessa tapahtuvista virheistä.