Onnis­tu P1-puh­taus­luo­kan rakentamisessa

Lataa e‑kirja, joka valot­taa P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen kes­kei­siä vaa­ti­muk­sia ja mene­tel­miä, joil­la onnis­tut P1-rakentamisessa. 

P1-raken­ta­mi­nen ei ole vai­ke­aa, kun tie­dät mitä tehdä! 

 

Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäilmaan.

P1 on var­sin ajan­koh­tai­nen asia ja sen roo­li laa­duk­kaas­sa raken­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. E‑kirjasta saat hyvän kuvan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen mene­tel­mis­tä, väli­neis­tä ja prosessista.