Pölyn­hal­lin­ta­tie­toa – mate­ri­aa­li­pank­ki

Täl­tä sivul­ta löy­dät ladat­ta­via mate­ri­aa­le­ja, videoi­ta, asia­kas­re­fe­rens­se­jä ja muu­ta pölyn­hal­lin­ta­tie­toa. Löy­dät myös link­ke­jä hyviin tie­to­läh­tei­siin. Tutus­tu myös blo­gei­him­me täs­tä.

E‑kirjat ja sovel­luse­sit­teet

Refe­rens­si­ku­vauk­set

Videot: Pölyn­hal­lin­taa työ­mail­la

Video­re­fe­rens­si: Con­sair CAMU D2 Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy:n lin­ja­sa­nee­raus­koh­tees­sa

Videoca­ses­tu­dy: P1-raken­ta­mis­ta Har­te­la Oy:n Irja­lan päi­vä­ko­ti- ja kou­lu­työ­maal­la

Raken­nus­lor­di Oy:n Jou­ni Oja­la ja Con­sair Oy:n Frank Rus­si kes­kus­te­le­vat Lip­pu­lai­van tuo­tan­no­noh­jauk­ses­ta ja pölyn­hal­lin­nas­ta.

Video­re­fe­rens­si: CAMU Pylon Oy:n Miner­vas­ko­lan P1-työ­maal­la

Kat­so videoil­ta, miten help­po CAMU D2:ta on käyt­tää ja siir­tää. Suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä.

Näin CAMU D2 ottaa vis­pi­lä­se­koi­tus­pö­lyn tal­teen

CAMU D2 on help­po ottaa osak­si työ­maan pölyn­hal­lin­taa

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pöly­tön­tä