Mate­ri­aa­li­pank­ki pölynhallinnasta

Täl­tä sivul­ta löy­dät tie­toa pölyn­tor­jun­nas­ta ja par­hais­ta käy­tän­teis­tä. Voit lada­ta e‑kirjoja, kat­sel­la videoi­ta ja lukea asia­kas­re­fe­rens­se­jä. Löy­dät myös link­ke­jä hyviin tie­to­läh­tei­siin. Tutus­tu myös blo­gei­him­me täs­tä.

E‑kirjat, artik­ke­lit ja sovellusesitteet

Case stu­dyt – lue mitä asiak­kaam­me ker­to­vat meistä

Videot: Pölyn­hal­lin­taa työmailla

Videoca­ses­tu­dy: Skans­kan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mis­ta Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la CAMU D2- koh­de­pois­to­lait­teel­la, haas­tat­te­lus­sa Skans­kan urak­ka­val­vo­ja Vesa Liikanen.

Videoca­ses­tu­dy: Skans­kan logis­tiik­ka-alue­vas­taa­va Iiris Kuu­kas­jär­ven haas­tat­te­lu P1-raken­ta­mi­ses­ta Skans­kan Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon uudisrakennustyömaalla.

Video­re­fe­rens­si: Con­sair CAMU D2 Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy:n linjasaneerauskohteessa

Videoca­ses­tu­dy: P1-raken­ta­mis­ta Har­te­la Oy:n Irja­lan päi­vä­ko­ti- ja koulutyömaalla

Video­re­fe­rens­si: CAMU Pylon Oy:n Miner­vas­ko­lan P1-työmaalla

Raken­nus­lor­di Oy:n Jou­ni Oja­la ja Con­sair Oy:n Frank Rus­si kes­kus­te­le­vat Lip­pu­lai­van tuo­tan­no­noh­jauk­ses­ta ja pölynhallinnasta.

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen käyt­töön­ot­to, käyt­tö ja suo­dat­ti­men vaihto.

 

Kat­so kuin­ka CAMU D2 ottaa laas­ti­pö­lyn talteen.

Näin hel­pos­ti otat CAMU D2:n käyt­töön työmaalla.

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pölytöntä.