Koh­de­pois­to on ensi­si­jai­nen tek­ni­nen toi­men­pi­de työ­maan pölyn­tor­jun­nas­sa. Tie­dät­kö miksi?

Pölyn­tor­jun­ta kai­kil­la raken­nus­työ­mail­la on laki­sää­teis­tä. Vuon­na 2020 voi­maan astu­neen ase­tuk­sen mukaan syö­pä­vaa­ral­li­sil­la pölyil­lä on sito­vat raja-arvot, joi­ta ei saa ylittää.

Pölyn­tor­jun­ta vähen­tää työn­te­ki­jöi­den altis­tu­mis­ta syö­pä­vaa­ral­li­sil­le pölyil­le ja pie­nen­tää ris­kiä sai­ras­tua vaka­vas­ti työ­pe­räi­siin sai­rauk­siin. Oikein suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pölyn­tor­jun­ta aut­taa työ­maa­ta myös pää­se­mään raken­nut­ta­jan vaa­ti­miin laatutavoitteisiin.

Täy­tä lyhyt kyse­ly alla, niin saat lisä­tie­toa pölyn­tor­jun­nas­ta raken­nus­työ­mail­la sekä syöpävaara-asetuksesta.