Kokei­le CAMUa!

Olem­me niin var­mo­ja, että CAMU on vält­tä­mä­tön jokai­sen työ­maan pölyn­hal­lin­nas­sa, että annam­me sil­le 100 % tyytyväisyystakuun. 

Hank­kies­sa­si CAMUn, voit käyt­tää sitä ris­kit­tä vii­kon. Jos sen jäl­keen toteat, ettei lai­te sovel­lu työ­maal­le­si, haem­me sen pois, eikä kokei­lus­ta aiheu­du sinul­le mitään kus­tan­nuk­sia. Ota yhteyt­tä myy­jiim­me, joi­den yhteys­tie­dot löy­dät alta, tai jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö alla ole­val­la lomakkeella.

Tyy­ty­väi­syys­ta­kuu kos­kee sekä vuo­kraa­mis­ta että ostamista.

Tutus­tu Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen

1. Ota yhteyttä

Ker­ro meil­le pölyn­hal­lin­ta­tar­pee­si, me autam­me sinua oikean rat­kai­sun löytämisessä.

2. Toi­mi­tam­me CAMUn koekäyttöön

Teem­me sinul­le tar­jouk­sen CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tees­ta, teem­me osto- tai vuo­kraus­so­pi­muk­sen ja toi­mi­tam­me lait­teen työ­maal­le­si. Voit huo­let­ta koe­käyt­tää sitä pölyn­hal­lin­taan eri työ­pis­teis­sä, kuten etu­put­sa­reil­la, laa­tan­leik­kauk­ses­sa, tasoit­tei­den sekoi­tuk­ses­sa ja muu­raus­laas­tien teossa.

3. Tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Tyy­ty­väi­syys­ta­kuum­me on voi­mas­sa. Käy­tä CAMUa vii­kon ajan. Jos lai­te jos­tain syys­tä ei sovel­lu työ­maal­le­si, haem­me sen pois, eikä kokei­lu mak­sa mitään.

Ota yhteyt­tä.

Soi­ta suo­raan myyntitiimillemme:

044 2437 409

… tai jätä yhteys­tie­to­si koe­käyt­töä varten.