CAMU D2 käyt­töön­ot­to, säi­liö­esi­suo­dat­ti­men ja pää­suo­dat­ti­men vaih­to ja merk­ki­va­lo­jen selitykset

CAMU D2 taking into use, chan­ging the fil­ters and expla­na­tions of the indica­tor lights

 

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen käyt­töön­ot­to, käyt­tö ja suo­dat­ti­men vaihto.

 

Kat­so kuin­ka CAMU D2 ottaa laas­ti­pö­lyn talteen.

Näin hel­pos­ti otat CAMU D2:n käyt­töön työmaalla.

CAMU D2 suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja pölytöntä.

CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen käyttöohjeet

FI: Käyt­tö­oh­je

SE: Bruk­san­vis­ning

EN: Instruc­tions