Consair Oy.

Olemme kasvuyritys, joka edistää rakennusalan työntekijöiden terveyttä sekä sisäilman puhtautta

Consair Oy sai alkunsa, kun teimme kesällä 2011 tutkimusta Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa rakennustyömaiden ilmanlaadusta Skanska Talonrakennus Oy:n rahoittamana. Tuloksien pohjalta havaittiin, että rakennustyömaiden ilmanlaatuun on kiinnitettävä merkittävästi lisää huomiota. Eikä syyttä, hengitettävät hiukkaset aiheuttavat maailmanlaajuisesti vuodessa enemmän kuolemantapauksia kuin työtapaturmat, liikenne ja itsemurhat yhteensä. Toinen tutkimuksen tärkeä löytö oli se, että työmaaparakkien ilmanlaatu on usein jopa työmaata huonompi.

Osallistumme jatkossakin rakennuspölyyn liittyvään tutkimukseen. Lisäämällä tietoa, ja levittämällä sitä rakennusteollisuudessa toimiville yrityksille ja työntekijöille, teemme työtä suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Lisäksi työväestö ikääntyy; henkilöstön jaksamisesta täytyy pitää huolta ja ammattitauteja ehkäistä.

P1-rakentaminen parantaa sisäilman laatua

Rakentamisessa tapahtuu parhaillaan kolme suurta murrosta: rakennusteollisuus yrittää muuttua palveluliiketoiminnaksi, rakentaminen digitalisoituu ja samalla rakentamisen yhdeksi laatutekijäksi on nousemassa pölyttömyys. Jälkimmäisestä paras esimerkki on ns. P1-rakentaminen, jossa urakoitsija velvoitetaan tuottamaan sisäilman laadultaan tiukempia normeja vastaava lopputulos. Nykyinen P1-rakentamisen ohjeistus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Jokainen rakentaja toteuttaa pölynhallintaa omaksi parhaaksi katsomallaan tavalla, ja lopputuloksissa on suuria eroja. Aloimme kehittää P1-rakentamisen tuotannonohjausprosessia 2018 alkaneella yhteishankkeella, johon saimme KIRA-digi-rahoitusta. 

Parempia ratkaisuja pölynhallintaan

Rakennustyömailla työntekijöiden ajasta 40-70 % kuluu materiaalien tai tavaroiden siirtämiseen ja jälkien siivoamiseen. Tämän työn vähentäminen tarkoittaa lisää tehokkuutta ja enemmän katetta.

Consair Oy:n ensimmäinen suunnittelema ratkaisu rakennustyömaan pölynhallintaan on CAMU 1200 -kohdepoistolaite, jota aluksi myytiin nimellä LaastiKamu. Emme pyri suunnittelemaan ja valmistamaan vain pölynpoistolaitteita; kehitämme ratkaisuja, jotka helpottavat ja tehostavat työskentelyä poistaen samalla pölyongelman. Tuomme parempaa ergonomiaa ja käytettävyyttä rakennustyömaille ja tarjoamme ratkaisuja, jotka asiakkaan ja erityisesti käyttäjän on helppo omaksua.

Markkinoilla tarjottavat ratkaisut pölynhallintaan ovat hyvin yksipuolisia. Lisäksi niiden käyttö jää työmailla liian vähäiseksi, sillä niitä ei ole suunniteltu yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Uskomme, että pölynhallintaratkaisujen markkinat kasvavat lähitulevaisuudessa voimakkaasti, kun ongelmaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Teemme aktiivista tuotekehitystä ja suunnittelemme ratkaisuja mm. korjausrakentamisen kokonaispölynhallintaan. CAMU 1200 on suojattu hyödyllisyysmallilla, ja se on voittanut merkittävän muotoilupalkinnon.

Tuotekehityksessä meillä on vahva muotoilu- ja insinööriosaaminen, sekä hyvät suhteet rakentajiin. Nykyään meitä on 9 innokasta ja osaavaa consairilaista.

Merkkipaaluja Consair Oy:n start-up-historiassa

Huhtikuu 2019
Lanseeraamme uuden kohdepoistolaitteemme CAMU D2:n BAUMA-messuilla Saksassa.

Tammikuu 2019
Consair valitaan mukaan KasvuOpenin Pk-yritysten kasvuohjelmaan.

Lokakuu 2018
Osallistumme Finnbuild-messuille, jossa CAMU herättää paljon kiinnostusta.

Elokuu 2018
KIRA-digi-hanke P1-puhtausluokan rakentamisesta alkaa palvelumuotoilijan johdolla.

Tammikuu 2017
CAMU 1200 voittaa Fenniaprize 2017 -muotoilupalkinnon.

Tammikuu 2017
Consair muuttaa Maria01-startup-keskukseen Helsingissä.

Lokakuu 2016
Lanseeraamme CAMU 1200 -kohdepoistolaitteen Finnbuild-messuilla, jossa se saa erittäin kiinnostuneen vastaanoton.

Huhtikuu 2016
SRV Rakennus Oy löytää CAMUn hyödyt Helsingin opetusviraston remontissa.

Tammikuu 2016
Lemminkäinen Oy alkaa hyödyntää Laastikamuja Eduskuntatalon saneerauksessa.

Huhtikuu 2015
NCC Rakennus
Oy (nyk. NCC Suomi Oy) ottaa Laastikamut käyttöön Arvo2-työmaalla Tampereella.

Toukokuu 2014  
Laastikamu sai kunniamaininnan Teknologiateollisuuden vuoden 2014 Plootu Fennica -ohutlevytuotekilpailussa. Tuomariston mukaan laite keskittyy todelliseen ongelmaan, ja ratkaisee sen helppokäyttöisellä tavalla.

Tammikuu 2014
Consair otettiin mukaan Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmaan, ja samalla tuotekehityskin sai uutta puhtia.

Joulukuu 2013
Suomen ensimmäinen LaastiKamu toimitettiin YIT:lle Meritalon työmaalle. Siellä se joutui heti tositestiin, sillä työmaalla mm. muurattiin useammassa kerroksessa. Kamu sai loistavaa palautetta.

Syyskuu 2013
Tuotanto käynnistyy. Ensimmäiset LaastiKamun toimitukset pilottiasiakkaille tapahtuvat syyskuun aikana.

Maaliskuu 2013
Tuote valmistuu tuotekehityksestä ja on mahdollisimman käyttäjäystävällinen, mitä edustavat mm. automaattinen sammutus ja suodattimen itsepuhdistusautomatiikka.

Joulukuu 2012
Lahden tiede- ja yrityspuiston järjestämässä liikeidean jalostuskilpailussa Consair yltää sijalle 2.

Lokakuu 2012
Tuotekehitysyksikkömme muutti Aalto-yliopiston Design Factoryyn.

Syksy 2012
Saimme tuotteen prototyypin valmiiksi, ja se lähti testeihin Skanskan työmaalle.

Toukokuu 2012
Liityimme Lahden Science and Business Parkin Cleantech-klusteriin ja yrityshautomoon.

2012 Consair Oy perustetaan
Lähtökohtana olivat Consairin perustajan Pekka Silenin opinnäytetyössä esiin tulleet rakentamisen pölynhallinnan ongelmat, rakennustyöntekijöiden näkökulmat ja halu tehdä rakennustyöstä nykyistä terveellisempää. Pekka teki opinnäytetyönsä Skanska Talonrakennus Oy:n, Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston analyyttisen kemian laboratorion tuella. Sittemmin Pekka jättäytyi pois Consairin toiminnasta.