P1-puh­taus­luo­kan pölyn­hal­lin­taa Kaupunki­ympäristö­talon työmaalla

Lahdelma_mahlamaki_Kaupunkiympäristötalo P1-puhtausluokan pölynhallintaa CAMU D2 -kohdepoistolla

Vuo­den 2020 hei­nä­kuun jäl­keen raken­nus­lu­pa-asioi­ta hoi­ta­va kau­pun­ki­lai­nen voi suun­na­ta met­rol­la Hel­sin­gin Kala­sa­ta­maan, uuteen Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­loon. Skans­ka raken­taa tämän 40 000 brot­to­ne­liö­met­rin kokoi­sen raken­nuk­sen. Kävim­me tutus­tu­mas­sa työ­maa­han ja kuva­sim­me pari videohaastattelua:

(lisää…)