Meil­lä on mis­sio: jokai­sen raken­nus­työn­te­ki­jän tulee pääs­tä ter­vee­nä eläk­keel­le. Yksi suu­rim­mis­ta esteis­tä ter­vee­nä elä­köi­ty­mi­sel­le on työ­mail­la lei­ju­va kiviai­nes­pö­ly. Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den pelas­ta­mi­sek­si olem­me kehit­tä­neet CAMU D2 ja 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teet.…