Aktiivinen pölynhallinta vaatii kohdepoistolaitteen esimerkkinä CAMU 1200

Aktiivinen pölynhallinta

Työmaa-aikainen pölynhallinta pitää sisällään aktiivisia, passiivisia ja korjaavia toimenpiteitä. Kaikkia näitä tarvitaan, mutta painopisteen tulee olla aktiivisessa pölynhallinnassa.

Aktiivisessa pölynhallinnassa työntekijä on aktiivinen tekijä pölyntorjunnassa. Työntekijä käyttää pölynhallintalaitteita sekä noudattaa vähemmän pölyäviä työtapoja ja -menetelmiä. Työntekijällä on käytössään esimerkiksi kohdepoistolaite, kuten CAMU, materiaalien työstössä.

Kohdepoistolaitteella tartut kuiva-aineista syntyvään pölymassaan heti sen syntyhetkellä ja näin vähennät työympäristöön kulkeutuvan pölyn määrää. Terveydelle vaarallisesta hienopölystä voidaan kohdepoistolaitteilla saada helposti talteen yli 90 %. Siis suurin osa. Tätä työvaihetta kutsutaan myös pölyntorjunnaksi, koska se vähentää materiaalien työstössä syntyvää pölymassaa.

Aktiivisten ja passiivisten pölynhallintatoimenpiteiden rooli rakentamisen prosesseissa tulee kasvamaan. Vain siten voimme taata puhtaan lopputuloksen lisäksi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön rakennustyöntekijöille. Siksi kannattaa panostaa erityisesti aktiiviseen ja mutta myös passiiviseen pölynhallintaan, ja jättää korjaavat toimenpiteet, eli siivoaminen vähemmälle.

Lue tästä mitä on passiivinen pölynhallinta.

Lue lisää pölynhallintaprosessista blogistamme.